Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Gorinchem

Ook de jaarrekeningen van gemeente Gorinchem zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef stuurde de gemeenteraad van Gorinchem al in november 2002 een brief over de misleidende jaarrekening 2001 van de gemeente. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2001 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten € 0,1 miljoen; in werkelijkheid hield de gemeente € 11,8 miljoen over (de Onroerendezaakbelasting van € 4,7 miljoen was dus totaal onnodig.)
De gemeenteraad van Gorinchem pakte het anders aan dan andere gemeenteraden. Deze gemeenteraad keek ook niet of Leo Verhoef gelijk had, maar liet het aan het college van b&w over om hem aan te klagen bij de Raad van Tucht voor Accountants. De Raad van Tucht, die nog een appeltje te schillen had met Leo Verhoef omdat die steeds maar zei dat die Raad van Tucht er een potje van maakte in de door hem tegen accountants aangespannen zaken, keek ook niet of Leo Verhoef gelijk had maar zag z'n kans schoon. In hoger beroep sprak echter het College van Beroep uit dat ook een registeraccountant vrijheid van meningsuiting geniet en het volste recht heeft deel te nemen aan het publieke debat over zaken van algemeen belang. (Zie "Dossier: Tuchtzaken")
Het interesseerde de gemeenteraad totaal niet.
Dus waren ook de jaarrekeningen over 2004, 2005 en 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in die jaren € 2,2 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,1 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 9,3 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 27 september 2007. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,9 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 4,5 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 juli 2008. De gemeenteraad deed geen moeite te reageren, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers, toch?" In zijn brief van 19 maart 2009 herinnerde Leo Verhoef de gemeenteraad aan zijn brief van 14 juli 2008 en vulde de gegevens aan met zijn bevindingen over de jaarrekeningen 2002 en 2003 zodat de gemeenteraad nu een compleet beeld heeft van de foute jaarrekeningen over de periode 2001-2007. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € € 3,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,0 miljoen over. Bijna de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,6 miljoen was dus overbodig. Blijkbaar mocht niemand dat weten. Vandaar het geknoei in de cijfers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen. We missen dus € 5,3 miljoen. Weg belastinggeld! Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente een € 1,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 5,7 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,6 miljoen. Dat mochten we blijkbaar niet weten. Waar gingen de niet genoemde uitgaven van € 8,1 miljoen aan op? Er waren bijvoorbeeld verliezen van € 9,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 juni 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Waar gingen de niet genoemde uitgaven van € 9,2 miljoen aan op? Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen, nu van € 12,9 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid viel het ietsjes mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Wel waren er nieuwe verliezen, nu van € 3,6 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer: Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 11,1 miljoen; ondanks dat er opeens verplichtingen tevoorschijn kwamen van € 1,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen (en dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!). Waarom mochten we niets weten van dat grote overschot? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2014 € 8,2 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,0 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 8,8 miljoen; die had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,5 miljoen. In werkelijkheid was het zelfs € 15,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 9,0 miljoen; die was dus totaal onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,8 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 9,1 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 9,1 miljoen; die was dus - alweer - totaal onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Gorinchem dd. 10 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Gorinchem dd. 29 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Gorinchem dd. 18 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Gorinchem dd. 18 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Gorinchem dd. 19 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Gorinchem dd. 14 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Gorinchem dd. 27 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Gorinchem dd. 7 januari 2004
- Brief van college van b&w van Gorinchem dd. 22 april 2003
- Brief aan gemeenteraad van Gorinchem dd. 27 maart 2003
- Brief aan gemeenteraad van Gorinchem dd. 9 januari 2003
- Brief van college van b&w van Gorinchem dd. 6 januari 2003
- Brief aan gemeenteraad van Gorinchem dd. 28 november 2002
Terug > begin