Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Grave

Ook de jaarrekeningen van gemeente Grave zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 dat er in dat jaar € 3,8 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,7 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 1,1 miljoen aan opgegaan? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 1,6 miljoen. Die was dus - ook al volgens de "officiŽle cijfers"! - totaal onnodig. Welk gemeenteraadslid was dat opgevallen?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 maart 2009. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denkt blijkbaar ook deze gemeenteraad.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat er in dat jaar een verlies was geleden van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het verlies € 7,6 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 7,2 miljoen aan opgegaan? Mochten we dat niet weten? Al met al zijn we over de jaren 2007-2008 nu al € 8,3 miljoen ongemeld kwijtgeraakt!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 januari 2010. Die reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Er waren verliezen van ten minste € 3,3 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoefden we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 januari 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Er waren (alweer) verliezen van zo'n € 1,9 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Hoefden we dat weer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 34.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 2,7 miljoen opgegaan? Al-met-al missen we over de periode 2007-2013 zo'n € 15 miljoen belastinggeld. Weg belastinggeld! Over de periode 2007-2013 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 9,3 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 augustus 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen, en inclusief een in de jaarrekening 2014 aangebrachte correctie op de jaarrekening 2013 van € 2,0 miljoen, € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was het, inclusief de in de jaarrekening 2014 aangebrachte correctie op de jaarrekening 2013 van € 2,0 miljoen, € 4,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,4 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 4,5 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 december 2016. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Later werd de jaarrekening vanwege nieuwe informatie herzien. Nu meldde het gemeentebestuur eenzelfde voordelig saldo van € 0,1 miljoen en was het werkelijke saldo nadelig € 2,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 1,7 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 september 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 0,7 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 1,7 miljoen opgegaan?


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Grave dd. 26 september 2017
Brief aan gemeenteraad van Grave dd. 1 december 2016
Brief aan gemeenteraad van Grave dd. 27 augustus 2014
Brief aan gemeenteraad van Grave dd. 14 oktober 2013
Brief aan gemeenteraad van Grave dd. 6 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Grave dd. 27 januari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Grave dd. 14 januari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Grave dd. 3 maart 2009
Terug > begin