Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Groesbeek

Ook de jaarrekeningen van gemeente Groesbeek zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2004 een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,5 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2004 € 2,4 miljoen. Die had dus met groot gemak geheel overgeslagen kunnen worden.
Ook de jaarrekening 2003 klopte al niet.
Leo Verhoef stelde met zijn brief van 22 mei 2006 de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte. Die vond het niet nodig te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2005 weer misleidend: niet een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,6 miljoen, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening meldde, maar in werkelijkheid een saldo van € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend: niet een voordelig saldo van baten en lasten van € 2,4 miljoen, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening meldde, maar in werkelijkheid een saldo van € 0,3 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 2,1 miljoen aan opgegaan? Allemaal jaarrekeningen die alleen maar goed zijn voor de open haard.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 december 2007. Die deed geen enkele moeite in beweging te komen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,9 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 4,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 december 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,4 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,0 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2009. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,9 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 0,6 miljoen opgegaan? Al met al zijn we over de jaren 2006-2009 al € 8,9 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld kwijt.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,0 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,9 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,1 miljoen was dus totaal onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,2 miljoen was dus voor meer dan de helft onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 2,5 miljoen besteed? Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 3,4 miljoen besteed? Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels missen we over de periode 2006-2014 de verantwoording over de uitgaven van belastinggeld van € 14 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van de inmiddels gefuseerde gemeente Berg en Dal opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 februari 2016. Geen reactie.

(gemeente m.i.v. 2015 opgegaan in nieuwe gemeente Berg en Dal)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Berg en Dal dd. 12 februari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Groesbeek dd. 19 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Groesbeek dd. 1 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Groesbeek dd. 5 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Groesbeek dd. 22 mei 2006
Terug > begin