Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Provincie Groningen

Ook van de jaarrekeningen van provincie Groningen klopt niets. Wat als saldo van de opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
In de jaarrekeningen over de periode 2000-2007 wordt een voordelig saldo van baten en lasten in deze periode gesuggereerd van € 70 miljoen. (Merkwaardig! Waarom moet een provincie zoveel geld overhouden?) In werkelijkheid was het  € 246 miljoen. Boekhoudfraude dus van € 176 miljoen.
In de jaarrekening 2005 werd een voordelig saldo gemeld van € 8 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 23 miljoen. In datzelfde jaar bedroeg bijvoorbeeld de opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting € 36 miljoen. De helft was dus meer dan voldoende geweest. In de jaarrekening 2006 werd een voordelig saldo gemeld van € 13 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 76 miljoen. In datzelfde jaar bedroeg bijvoorbeeld de opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting € 40 miljoen. Die was dus geheel overbodig. In de jaarrekening 2007 meldde het provinciebestuur een voordelig saldo van € 16 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 88 miljoen. In datzelfde jaar bedroeg bijvoorbeeld de opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting € 42 miljoen. Die was dus al weer geheel overbodig. Met ordinaire boekhoudfraude moest blijkbaar voorkomen worden dat de uitspraak in de jaarrekeningen 2005, 2006 en 2007: "... zit provincie Groningen met zijn tarief ruim boven het provinciaal gemiddelde" wel als heel bizar zou overkomen.
Leo Verhoef waarschuwt Provinciale Staten al vanaf september 2001 voor de misleidende jaarrekeningen. Leo Verhoef veegde de vloer aan met de nonsens-reactie van Gedeputeerde Staten op zijn waarschuwingen. Provinciale Staten, de volksvertegenwoordigers, wisten niets beters te doen dan hun mond houden en gaven Gedeputeerde Staten de opdracht Leo Verhoef te laten weten niet met hem in discussie te willen gaan, aan welke opdracht Gedeputeerde Staten maar al te graag voldeden.
En zo betalen de Groningers dankzij boekhoudfraude en suffe volksvertegenwoordigers jaar-in-jaar-uit met meer dan gemiddelde tarieven ieder jaar teveel Motorrijtuigenbelasting.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten met zijn brief van 14 augustus 2006 opnieuw. Provinciale Staten liet het vervolgens aan Gedeputeerde Staten over om Leo Verhoef af te poeieren met de mededeling dat ze er niet met hem over wilden praten. Want ach, het gaat over de besteding van de belastinggelden van de burgers en de verantwoording daarover, en dat interesseert volksvertegenwoordigers, en de Groningse volksvertegenwoordigers niet alleen, echt helemaal niks.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 30 juli 2007. Die namen niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend: niet een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16,3 miljoen, wat het provinciebestuur doet voorkomen, maar een voordelig saldo van € 88,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 13 mei 2008. Die lieten niets van zich horen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,2 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 46 miljoen over. De hele opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 43,4 miljoen was dus totaal onnodig. Blijkbaar mocht niemand dat weten.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 21 april 2009. Die reageerden niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,9 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 468 miljoen over (waarvan winst van € 510 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De hele opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting van € 44,9 miljoen was dus alweer totaal onnodig.
Opvallend is ook dat de provincie (zoals ook verschillende andere provincies) nagenoeg uitsluitend een beleggingsclub is geworden. Zo'n 600 miljoen overtollige euro's staan op depositorekeningen of zijn als leningen verstrekt.
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten, onze volksvertegenwoordigers dus, opnieuw met zijn brief van 31 mei 2010. Die reageerden niet, maar lieten het aan Gedeputeerde Staten over een nietszeggend briefje te schrijven dat in het geheel niet inging op de inhoud van de brief (brieven) van Leo Verhoef.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,1 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 14,8 miljoen over. De opcenten Motorrijtuigenbelasting brachten € 45,8 miljoen op; dat had dus best weer wat minder kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 19,6 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 177,4 miljoen over. De opcenten Motorrijtuigenbelasting brachten € 47,2 miljoen op; die was dus totaal overbodig en moet dus per ommegaande aan de belastingbetalers terugbetaald worden!
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 8 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 31,7 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 33,5 miljoen. Van welke uitgaven hoefden we niets te weten? Ten minste was er een verlies van € 25,3 miljoen bij het (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwproject "Blauwestad". Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 5,1 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 70 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 24 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 19,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 april 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het provinciebestuur presenteert een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 103 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 14 november 2014. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als geld, bovendien, geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 29,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Ten minste was er alweer een verlies, nu van zo'n € 12 miljoen, bij het (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwproject "Blauwestad". Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 juni 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,8 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 69,1 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 77 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 juni 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 33,1 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie geld over, namelijk € 40,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 64,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 14 juni 2016
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 2 juni 2015
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 14  november 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 22 april 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 24 oktober 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 6 mei 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 8 mei 2012
- Brief van Gedeputeerde Staten van Groningen dd. 3 september 2010
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 31 mei 2010
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 21 april 2009
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 13 mei 2008
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 30 juli 2007
- Brief van Gedeputeerde Staten van Groningen dd. 27 november 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 14 augustus 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 1 juli 2004
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 29 september 2003
- Brief van Gedeputeerde Staten van Groningen dd. 17 juli 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 15 mei 2002
- Brief van Gedeputeerde Staten van Groningen dd. 8 mei 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 25 januari 2002
- Brief van Gedeputeerde Staten van Groningen dd. 21 januari 2002
- Brief aan Provinciale Staten van Groningen dd. 28 september 2001
Terug > begin