Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Grootegast

Ook de jaarrekeningen van gemeente Grootegast zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekening 2008 voorkomen of de gemeente in dat jaar € 0,2 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 11 december 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 3,8 miljoen (waarvan winst van € 4,0 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 0,2 miljoen).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 28 januari 2011. Weer reageerde de gemeenteraad niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Nu moesten blijkbaar verliezen van € 1,6 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten (en wat nog meer?) buiten beeld gehouden worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 juni 2012. Die kwam niet in beweging; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente - alweer - een verlies van € 1,3 miljoen. Er waren nieuwe verliezen (van hoeveel?) op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten (en wat nog meer?) die blijkbaar weer buiten beeld gehouden moesten worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 december 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 maart 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. (Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) ging dus geheel op aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,9 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 40.000. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 427.000.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Grootegast dd. 20 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Grootegast dd. 10 december 2013
- Brief van gemeenteraad van Grootegast dd. 17 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Grootegast dd. 7 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Grootegast dd. 28 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Grootegast dd. 11 december 2009
Terug > begin