Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Haaren

Ook de jaarrekeningen van gemeente Haaren zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen; in werkelijkheid was het € 2,0 miljoen. In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 6.403.000; in werkelijkheid was het € 6.378.000. Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2005 van € 3,4 miljoen was dus voor meer dan de helft onnodig, en de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2006 van € 2,1 miljoen was dus geheel onnodig. Welk gemeenteraadslid was dat opgevallen?
Het ging gewoon door. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen; in werkelijkheid was het "slechts" € 0,9 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,3 miljoen opgegaan?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 4,3 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 oktober 2010. Die reageerde niet, want "het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen. Verliezen op (te ambiteuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten was de oorzaak. Weg belastinggeld! Al met al zijn we over de jaren 2007-2010 € 6,2 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 juni 2011. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Al met al missen we over de periode 2007-2013 een bedrag van € 8,1 miljoen (= de opbrengst van drie jaar Onroerendezaakbelasting). Waaraan is dat opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 december 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig resultaat € 0,2 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Haaren dd. 3 december 2014
- Brief aan gemeenteraad van Haaren dd. 14 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Haaren dd. 14 oktober 2010
Terug > begin