Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Haarlemmermeer

Al jaren lang waarschuwt Leo Verhoef de gemeenteraad van Haarlemmermeer voor boekhoudfraude in de jaarrekeningen van de gemeente, en dus in de verantwoording van de ontvangen en bestede belastinggelden. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekeningen over de periode 1998-2008 meldde het gemeentebestuur een overschot van circa 45 miljoen euro; in werkelijkheid was er circa 225 miljoen euro overgehouden. Vanaf de jaarrekening 1998 is de boekhoudfraude dus opgelopen naar circa 200 miljoen euro. Hiermee komen niet alleen de verhogingen van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen jaren in een merkwaardig daglicht te staan, maar ook de hele OZB (2005: € 49 miljoen; 2006: € 38 miljoen; 2007: € 41 miljoen; 2008: € 43 miljoen) zelf.
Opvallend is dat in de jaarrekeningen over de periode 2003-2008 een voordelig saldo van baten en lasten werd gepresenteerd van € 37 miljoen, terwijl er in die periode sprake was van een nadelig saldo van € 74 miljoen. In de laatste jaren is dus zo'n € 111 miljoen onverantwoord verdwenen.
De gemeenteraad houdt zich liever met andere zaken bezig dan met een goede controle op de besteding en de verantwoording van de belastinggelden van de burgers. De gemeenteraad nam in al die jaren niet de moeite op de brieven van Leo Verhoef te reageren. Alleen een of andere ambtenaar reageerde met een uiterst domme brief.
Eindelijk reageerde de gemeenteraad met brief van 7 maart 2006, echter met als inhoud dat men niet zal reageren op de brieven van Leo Verhoef. Waarmee de gemeenteraad dus ook een uitspraak deed voor alle toekomstige gemeenteraadsleden. Ongelofelijk!
Dus was de jaarrekening 2005 weer misleidend. Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 21 november 2006 de gemeenteraad opnieuw. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend: het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een klein nadelig saldo van baten en lasten was van € 4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 36 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 november 2007. De gemeenteraad nam niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend: het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 december 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 15 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 23 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 38 miljoen uitgegeven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 juni 2009. De gemeenteraad reageerde slechts met de mededeling "dat de feitelijke inhoud van Uw brief als niet juist wordt gezien", zonder enige motivering. Want, ach, het gaat maar om het geld van de belastingbetalers.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er in dat jaar een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 7,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 12,2 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 20 miljoen uitgegeven? Al met al zijn we in de jaren 2006-2009 zo'n € 103 miljoen ongemerkt kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 juni 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 26,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 52,9 miljoen. Dat had dus minder kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 juni 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 34,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 52,2 miljoen. Dat had dus heel wat minder kunnen zijn. Blijkbaar mochten we dat niet weten.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 september 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers helemaal niks.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 34,7 miljoen. Ten minste waren er verliezen door onroerendgoedspeculaties van € 26 miljoen. Dat hoefden we blijkbaar niet te weten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 april 2013. Alweer, geen enkele reactie, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 28,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 april 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,9 miljoen. Er waren onder meer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 4,6 miljoen. Alweer, weg belastinggeld! Wat hoefden we nog meer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 13 juli 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.007.000. Bijna goed, in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 973.000.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid viel het ietsjes mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,7 miljoen. In werkelijkheid was er zelfs een voordelig saldo van € 32,2 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 13 juli 2015
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 17 april 2014
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 26 april 2013
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 20 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 21 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 10 juni 2010
- Brief van gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 19 augustus 2009
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 2 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 1 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 21 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 21 november 2006
- Brief van gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 7 maart 2006
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 7 januari 2006
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 25 mei 2004
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 6 februari 2004
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 29 oktober 2001
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 25 juli 2000
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 4 maart 2000
- Brief van een of andere ambtenaar dd. ??
- Brief aan gemeenteraad van Haarlemmermeer dd. 17 januari 2000
Terug > begin