Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Haren

Ook de jaarrekeningen van gemeente Haren zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef ontdekte dat - ten minste - vanaf de jaarrekening 2004 de jaarrekeningen steeds een te optimistisch beeld geven. In de jaarrekeningen over de jaren 2004-2006 presenteerde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 5,3 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 4,6 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 22 november 2007. Die deed geen enkele moeite te reageren. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denken (ook) die gemeenteraadsleden blijkbaar.
En dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,7 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde uitgaven van € 4,1 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 februari 2009. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 mei 2009. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,0 miljoen. Al met al missen we over de jaren 2004-2009 zo'n € 9,6 miljoen niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen; in werkelijkheid was het € 1,4 miljoen. Het scheelt niet veel, maar fout=fout!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Het scheelt niet veel, maar fout=fout!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 47.000; in werkelijkheid hield de gemeente € 613.000 over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,0 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 4,9 miljoen.)


Inhoud dossier:

- Brief van gemeenteraad van Haren dd. 8 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Haren dd. 8 mei 2009
- Brief aan gemeenteraad van Haren dd. 19 februari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Haren dd. 22 november 2007
Terug > begin