Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Harenkarspel

Ook de jaarrekeningen van gemeente Harenkarspel zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 1,2 miljoen. Raar, waarom moet een gemeente zo veel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente in dat jaar € 2,7 miljoen over. Moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,0 miljoen totaal overbodig was?
Ook de jaarrekening 2008 was misleidend. Het gemeentebestuur meldde een overschot van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,4 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 0,9 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 20 januari 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,7 miljoen (waarvan (deel van) winst van € 3,4 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was dus - alweer - (ook al volgens de "officiŽle" cijfers!) onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 december 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat mochten we niet weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 februari 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 35.000. Wat mochten we nu niet weten? Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 44.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,3 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Er waren zware verliezen van € 7,8 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Ruim 3 x de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 2,3 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Weg belastinggeld! En wat was er nog meer aan de hand?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 september 2013. Geen reactie.

(gemeente m.i.v. 2013 opgegaan in gemeente Schagen)

Inhoud dossier:
-
Brief aan gemeenteraad van Schagen dd. 2 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Harenkarspel dd. 7 februari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Harenkarspel dd. 9 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Harenkarspel dd. 20 januari 2010
Terug > begin