Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Harlingen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Harlingen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningenover de jaren 2003 - 2005 een voordelig saldo van baten en lasten van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een voordelig saldo van € 18,0 miljoen. Dat is dus € 12,7 miljoen meer. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in 2005 € 2,9 miljoen. Die OZB had dus in de hele periode 2003-2005 met groot gemak geheel overgeslagen kunnen worden. Met misleidende jaarrekeningen moest dat blijkbaar gemaskeerd worden.
Leo Verhoef stelde met zijn brieven van 11 mei 2006 en 11 september 2006 de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte. De Rekenkamer stelde een nader onderzoek in naar "het verloop van de rekeningsaldi en de stand van de reserves in de afgelopen jaren" en ontdekte wat Leo Verhoef allang ontdekt had (en niet bij Harlingen alleen!), namelijk dat er in werkelijkheid in de afgelopen jaren meer was overgehouden dan in de jaarrekeningen was gemeld. Wethouder Waaijer moest aftreden.
Toch was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid had de gemeente € 4,5 miljoen overgehouden. Alweer was de OZB (2006: € 2,3 miljoen) geheel overbodig. Alweer mochten de Harlingers dat blijkbaar niet weten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 mei 2007. Alweer nam de gemeenteraad niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,4 miljoen over. Waar zijn de niet verantwoorde € 0,4 miljoen aan opgegaan? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 2,3 miljoen. De helft was genoeg geweest.)
Leo Verhoef waarschuwde gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 juni 2008. Die reageerde totaal niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt blijkbaar ook de gemeenteraad van Harlingen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,5 miljoen was dus nagenoeg geheel overbodig. Alweer mochten de Harlingers dat blijkbaar niet weten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van baten en lasten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,2 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,6 miljoen was dus geheel overbodig. Ook al volgens de "officiŽle" cijfers. Welk gemeenteraadslid had dat gezien? Het interesseert ze waarschijnlijk helemaal niets.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 juli 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 16,0 miljoen. (Er waren opeens oude schulden van zo'n € 12,5 miljoen boven water gekomen. Foutje. Waar was de accountant in de voorgaande jaren? Weg belastinggeld!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 juni 2011. Die reageerde niet. Het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. Er waren verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 5 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,2 miljoen opgegaan? Inmiddels missen we over de afgelopen drie jaar (2010-2012) € 21,7 miljoen niet gemelde uitgaven!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Waaraan zijn de nu niet gemelde uitgaven van € 2,3 miljoen opgegaan? Inmiddels missen we over de afgelopen vier jaar (2010-2013) € 24,0 miljoen niet gemelde uitgaven! Belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 24 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen. Waaraan zijn de nu niet gemelde uitgaven van € 3,4 miljoen opgegaan? Inmiddels missen we over de afgelopen vijf jaar (2010-2014) € 27,4 miljoen niet gemelde uitgaven! Belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 1,7 miljoen, wat bovendien nagenoeg geheel te danken was aan het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg).
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 1,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengten en kosten van € 4,8 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 2,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Harlingen dd. 3 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Harlingen dd. 24 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Harlingen dd. 21 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Harlingen dd. 24 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Harlingen dd. 14 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Harlingen dd. 6 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Harlingen dd. 18 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Harlingen dd. 20 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Harlingen dd. 19 mei 2007
- Ontslag wethouder  Waaijer
- Brief aan gemeenteraad van Harlingen dd. 11 september 2006
- Brief aan gemeenteraad van Harlingen dd. 11 mei 2006
Terug > begin