Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Heemskerk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Heemskerk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2003-2004 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode € 11,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode € 10,2 miljoen. Geknoei in de cijfers maskeerde dat die geheel onnodig was.
Ook de jaarrekeningen 2005 en 2006 waren misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 5 maart 2008. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want ach, het gaat maar over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting van € 4,1 miljoen was dus grotendeels onnodig. Geknoei in de cijfers maakte dat alweer onzichtbaar.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 oktober 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,2 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,3 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,4 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 16 december 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juni 2011. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 oktober 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,4 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 3,2 miljoen gebleven? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,2 miljoen. Al-met-al missen we over de jaren 2008-2014 zo'n € 25 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 februari 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 5,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 9,9 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 5,6 miljoen en was dus geheel onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Heemskerk dd. 1 februari 2016
Brief aan gemeenteraad van Heemskerk dd. 10 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Heemskerk dd. 14 mei 2013
- Brief aan gemeenteraad van Heemskerk dd. 12 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Heemskerk dd. 10 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Heemskerk dd. 16 december 2010
- Brief aan gemeenteraad van Heemskerk dd. 1 oktober 2008
- Brief van gemeenteraad van Heemskerk dd. 28 maart 2008
- Brief aan gemeenteraad van Heemskerk dd. 5 maart 2008
Terug > begin