Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Heemstede

Ook de jaarrekeningen van gemeente Heemstede zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,3 miljoen over. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,2 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2008 € 4,7 miljoen. Die had dus gezien de werkelijke overschotten in 2007 en 2008 (samen € 5,5 miljoen) geheel overgeslagen kunnen worden.
Ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 waren al misleidend. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al met zijn brief van 20 november 2007 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad reageerde niet. Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 5 november 2009 opnieuw. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,2 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 januari 2012. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,4 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 oktober 2012. Die reageerde met een dom briefje waarin ze zeiden dat ze het zo wel allemaal prima vonden, maar overigens niet ontkenden dat Leo Verhoef gelijk had met zijn bewering dat de jaarrekening misleidend was en boordevol onzin stond, en gingen weer over tot de orde van de dag.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,3 miljoen opgegaan? Inmiddels missen we over de jaren 2009-2012 € 6,5 miljoen belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 december 2013. Die reageerde alweer met een dom briefje dd. 6 januari 2014 waaruit bleek dat ze er niets van begrepen, en waarin ze zeiden dat de jaarrekening was opgesteld volgens een of ander BBV. Nou, en ... misleidend blijft misleidend, ook al is de jaarrekening opgesteld volgens een of ander BBV (afgezien van de vraag of dat waar is). De gemeenteraad reageerde een maand later nogmaals met de mededeling de brief van Leo Verhoef te hebben behandeld in de vergadering van 30 januari 2014 en de brief meteen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen"). Wie heeft nu - voor zijn beurt - dat domme briefje van 6 januari 2014 verstuurd? Die kon dat dus niet namens de gemeenteraad gedaan hebben, hoewel dat wel in dat briefje stond.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Waaraan is de ontbrekende € 4,0 miljoen opgegaan? Inmiddels missen we over de jaren 2009-2014 € 11,0 miljoen belastinggeld. Waaraan ging dat op?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 december 2015. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 1,9 miljoen opgegaan? Wat hoefden we dit keer niet te weten? Dat het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg)  geheel was opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief van gemeenteraad van Heemstede dd. 9 februari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Heemstede dd. 9 december 2015
- Brief van gemeenteraad van Heemstede dd. 5 februari 2014
- Brief van gemeenteraad van Heemstede dd. 6 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Heemstede dd. 13 december 2013
- Brief van gemeenteraad van Heemstede dd. 2 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Heemstede dd. 5 oktober 2012
- Brief van gemeenteraad van Heemstede dd. 27 februari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Heemstede dd. 31 januari 2012
- Brief aan gemeenteraad van Heemstede dd. 5 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Heemstede dd. 20 november 2007
Terug > begin