Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Heerenveen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Heerenveen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Al in 1998 waarschuwde Leo Verhoef de gemeenteraad van gemeente Heerenveen voor de misleidende jaarrekening 1997. Die gemeenteraad wist niks beters te melden dan dat een of andere accountant bij die jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring had gegeven en dat "dus" die jaarrekening niet misleidend kon zijn. Inmiddels hebben we Enron- en WorldCom- en Aholdaffaires achter ons en weten we wel beter. Of ze in Heerenveen al beter weten? Leo Verhoef bekeek opnieuw de jaarrekeningen van Heerenveen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2006 een positief saldo van opbrengsten en kosten van € 13,0 miljoen. In werkelijkheid was er "slechts" € 8,2 miljoen overgehouden. Waar zijn de ontbrekende € 4,8 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Heerenveen opnieuw met zijn brief van 2 november 2006. De gemeenteraad bestond het de beantwoording van die brief over te laten aan het gemeentebestuur; dat natuurlijk reageerde met:  "... kennis genomen van uw bevindingen ...", wat zoveel betekent als: "regelrecht de prullenbak in".
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juni 2007. Die liet dit keer helemaal niets van zich horen.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,0 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 oktober 2008. Die nam niet de moeite in beweging te komen, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de balastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,9 miljoen over.
Al met al hield overigens de gemeente in de periode 2004-2008 genoeg over (€ 11,1 miljoen) om bijvoorbeeld 's een keertje de Onroerendezaakbelasting (2008: € 7,9 miljoen) geheel over te slaan.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juli 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen. Onder andere waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 3,8 miljoen. Al met al zijn we over de jaren 2004-2010 € 15,7 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 september 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een dramatisch nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 60,9 miljoen. In werkelijkheid was het nog erger: in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 72,8 miljoen. Onder andere waren er dramatische verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van ruim € 62 miljoen. Ruim 6 keer de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (in 2011 : € 9,3 miljoen). Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie. Al met al zijn we over de jaren 2004-2011 € 27,6 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Door de ontstellende verliezen is het Eigen vermogen van Heerenveen inmiddels negatief geworden (- € 14,9 miljoen): de schulden zijn meer dan de bezittingen! Heerenveen is failliet!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juni 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Opvallend: in de jaarrekening 2013 werd met terugwerkende kracht het verlies van 2011 verlaagd met € 8,8 miljoen door een andere manier van boekhouden van de kosten van bouwprojecten, waardoor wel deze kosten naar de toekomst werden verschoven.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Onder andere waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van ruim € 2,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Onder andere waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 3,6 miljoen. Alweer, weg belastinggeld! Inmiddels zijn we over de jaren 2004-2013 € 21,5 miljoen ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 6,1 miljoen, ondanks dat er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten waren, nu van € 7,4 miljoen. Weg belastinggeld! Hoe kon het dat Heerenveen zonder deze speculatie-verliezen een overschot had van € 13,5 miljoen? Welke boekhoudkundige trucendoos zit daar achter?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 23,3 miljoen over, ondanks dat er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten waren, nu van € 3,3 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 14,2 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 14,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 14,2 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,8 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 14,7 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Heerenveen dd. 20 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Heerenveen dd. 12 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Heerenveen dd. 30 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Heerenveen dd. 12 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Heerenveen dd. 1 september 2009
- Brief aan gemeenteraad van Heerenveen dd. 2 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Heerenveen dd. 12 juni 2007
- Brief van college van b&w van Heerenveen dd. 30 november 2006
- Brief aan gemeenteraad van Heerenveen dd. 2 november 2006
- Brief aan gemeenteraad van Heerenveen dd. 11 februari 1999
- Brief van gemeenteraad van Heerenveen dd. 9 februari 1999
- Brief aan gemeenteraad van Heerenveen dd. 19 december 1998
Terug > begin