Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Heiloo

Ook de jaarrekeningen van gemeente Heiloo zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,1 miljoen was dus totaal onnodig.)
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,0 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 0,2 miljoen besteed?
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,6 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 0,8 miljoen opgegaan?
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,7 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 5,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 december 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,4 miljoen. Ten minste waren er grote verliezen van € 12,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van zelfs € 3,4 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen, nu van € 5,0 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 2012 van € 2,9 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2007-2014 ruim € 6 miljoen belastinggeld. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 6,4 miljoen (waarvan € 6,1 miljoen herwaardering van bouwgronden betreft).
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,1 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Heiloo dd. 16 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Heiloo dd. 18 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Heiloo dd. 9 december 2010
Terug > begin