Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hellendoorn

Ook de jaarrekeningen van gemeente Hellendoorn zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 50.000. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2.577.000. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 15.000. In werkelijkheid hield de gemeente € 1.134.000 over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor deze misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 juli 2008. De gemeenteraad deed zelf helemaal niets, maar liet het aan het college van b&w over naar Leo Verhoef te reageren. Het college stuurde een opvallende brief. Het college zegt het helemaal met Leo Verhoef eens te zijn (dat de jaarrekening dus inderdaad misleidend is en allemaal onzin bevat), maar dat "ze" moeten volgens een of ander "Besluit begroting en verantwoording". Wat een onzin! Niets of niemand verplicht een gemeentebestuur tot het opmaken van misleidende documenten. Niets of niemand verplicht een gemeenteraad om vervolgens die misleidende documenten goed te keuren. Integendeel, het Wetboek van strafrecht is daar duidelijk in! Leo Verhoef attendeerde de gemeenteraad hierop met zijn brief van 2 januari 2009. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 0,5 miljoen uitgegeven belastinggelden besteed? Mogen we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,0 miljoen. Gigantische afboekingen van zo'n € 10 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten moesten blijkbaar geruisloos onder het tapijt geschoven worden. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 december 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,4 miljoen lijkt dus overbodig te zijn geweest.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 juni 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,4 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 6,5 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Hoefden we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 mei 2012. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 mei 2013. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert ze totaal niet, want "ach het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 31.000. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 4,2 miljoen. Er waren zware verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoe groot waren die verliezen? Dat verzwijgt de jaarrekening (opzettelijk?). In ieder geval: weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 mei 2014. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er opnieuw een nadelig saldo, nu van € 4,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 september 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 7,4 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hellendoorn dd. 18 september 2015
- Brief van gemeenteraad van Hellendoorn dd. 3 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Hellendoorn dd. 5 mei 2014
- Brief van gemeenteraad van Hellendoorn dd. 10 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Hellendoorn dd. 15 mei 2013
- Brief van gemeenteraad van Hellendoorn dd. 11 juli 2012
- Brief aan gemeenteraad van Hellendoorn dd. 7 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Hellendoorn dd. 8 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Hellendoorn dd. 3 december 2010
- Brief van gemeenteraad van Hellendoorn dd. 12 februari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Hellendoorn dd. 2 januari 2009
- Brief van college van b&w van Hellendoorn dd. 23 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Hellendoorn dd. 26 juli 2008
Terug > begin