Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hellevoetsluis

Ook de jaarrekeningen van gemeente Hellevoetsluis zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16,0 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid was het € 15,8 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,0 miljoen was dus geheel onnodig.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid was het € 2,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 7 oktober 2008. Die deed geen moeite te reageren. Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 juli 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,5 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid was het "slechts" € 2,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 september 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Al met al zijn we over de jaren 2007-2010 € 17,3 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Wat mochten we niet weten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,4 miljoen. Al met al zijn we over de jaren 2007-2011 € 20,1 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Wat mochten we niet weten? Dat er dramatische verliezen van ettelijke miljoenen euro's waren geleden op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 5 oktober 2012. Geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 oktober 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 7,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat hoefden we nog meer niet te weten? Er waren ook weer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? Dat hoefden we blijkbaar ook niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 november 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de € 0,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,5 miljoen.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Hellevoetsluis dd. 19 november 2015
Brief aan gemeenteraad van Hellevoetsluis dd. 7 oktober 2014
Brief aan gemeenteraad van Hellevoetsluis dd. 5 oktober 2012
Brief aan gemeenteraad van Hellevoetsluis dd. 1 november 2011
Brief aan gemeenteraad van Hellevoetsluis dd. 10 september 2010
Brief aan gemeenteraad van Hellevoetsluis dd. 13 juli 2009
Brief aan gemeenteraad van Hellevoetsluis dd. 7 oktober 2008
Terug > begin