Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Helmond

Ook de jaarrekeningen van gemeente Helmond zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie. En alweer is de burger/belastingbetaler het slachtoffer van deze boekhoudfraude.
Het gemeentebestuur suggereerde in de jaarrekeningen 2004 en 2005 in die jaren € 30 miljoen te hebben overgehouden (wat natuurlijk al uiterst raar is, want waarom moet een gemeente zoveel geld overhouden); in werkelijkheid was er een overschot van € 41 miljoen. De Onroerendezaakbelasting (in 2005: € 20 miljoen) had dus in 2004 en 2005 gewoon overgeslagen kunnen worden. Met ordinaire boekhoudfraude werd dat gemaskeerd.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 6 oktober 2006 de gemeenteraad. De gemeenteraad was niet wakker te krijgen en reageerde totaal niet.
Dus was de jaarrekening 2006 opnieuw misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,6 miljoen. In werkelijkheid was er € 12,3 miljoen overgehouden. Over de periode 2004-2006 meldde het gemeentebestuur € 39 miljoen te hebben overgehouden; in werkelijkheid was het dus € 53 miljoen. De OZB was dus vanaf 2004 totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 24 juni 2007 opnieuw. Die nam alweer niet de moeite te reageren. "Ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 18,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 33,3 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 13,9 miljoen was dus alweer totaal onnodig, zelfs al op grond van de officieel gepubliccerde cijfers. Welk gemeenteraadslid had dat in de gaten en eiste onmiddellijke terugbetaling van de onnodig geheven OZB aan de belastingbetalers?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 juli 2008. Die reageerde totaal niet, Waarom zou je, "het gaat toch over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,5 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 7,1 miljoen besteed?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 30 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,5 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,8 miljoen besteed? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 15,4 miljoen had overigens best ietsjes minder kunnen zijn!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 28 juni 2010. Die reageerde niet, want "het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,1 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? De grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van ten minste € 6,2 miljoen? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 31 augustus 2011. Die reageerde weer niet, want "het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een klein verliesje van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,0 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat er bijvoorbeeld weer grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van weer zo'n € 6 miljoen waren, bovenop de eerdere verliezen van 2010? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 juni 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een overschot van € 16,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 7,2 miljoen over. Wat mochten we nu niet weten? Dat er bijvoorbeeld weer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten waren, nu van € 4,2 miljoen, bovenop de eerdere verliezen van 2010 en 2011? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 6,6 miljoen (waarvan vrijval van voorheen ten onrechte eerder opgenomen verplichtingen van € 9,8 miljoen.) Waarom mochten we dat niet weten?
Opvallend: volgens de jaarrekening 2013 is het Eigen vermogen per 31.12.2012 € 238,9 miljoen, terwijl dat volgens de jaarrekening 2012 € 235,6 miljoen is. Alles met dezelfde goedkeurende accountantsverklaring!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,6 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Dat er bijvoorbeeld weer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten waren, nu van € 4,3 miljoen, bovenop de eerdere verliezen van 2010, 2011 en 2012? Alweer, weg belastinggeld! En wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 januari 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 46,1 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 27,7 miljoen, wat overigens voor € 29,1 miljoen te danken was aan toch nog gemaakte winsten en herberekening van verliezen op de grond- en bouwprojecten. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 18,7 miljoen en was dus totaal onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,9 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels is de boekhoudfraude vanaf 2008 opgelopen naar zo'n € 97 miljoen!
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van ..... 2018.


Inhoud dossier:
- .....
- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 21 januari 2016
- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 21 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 12 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 31 augustus 2011
- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 28 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 30 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 11 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 24 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Helmond dd. 6 oktober 2006
Terug > begin