Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hendrik-Ido-Ambacht

Ook de jaarrekeningen van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2004 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad, toezichthoudend orgaan en volksvertegenwoordiging, voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 10 oktober 2005. Het interesseerde de gemeenteraad niets, er kwam geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2005 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,2 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,1 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 september 2007. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,0 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 januari 2009. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid viel het ietsjes mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 14,3 miljoen over.
Ook de jaarrekening 2011 was weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 8,2 miljoen opgegaan? Wat mochten we nu niet weten?
Ook de jaarrekening 2012 was weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,9 miljoen opgegaan? Wat mochten we nu niet weten? Al-met-al zijn we in de jaren 2004-2012 - per saldo - € 12,6 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,0 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,3 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Inmiddels missen we over de jaren 2006-2014 de verantwoording over uitgaven van belastinggeld van ruim € 16 miljoen. Wat mochten we al die tijd niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 5,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 5,3 miljoen en was dus totaal onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 4,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 5,2 miljoen was dus grotendeels onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2017 van € 5,2 miljoen was dus - alweer - grotendeels onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht dd. 8 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht dd. 9 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht dd. 20 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht dd. 25 september 2007
- Brief aan gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht dd. 10 oktober 2005
Terug > begin