Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Heumen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Heumen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef liet de gemeenteraad met zijn brief van 21 mei 2007 weten dat de jaarrekeningen over de jaren 2004-2006 ten onrechte een voordelig saldo van opbrengsten en kosten lieten zien van € 9,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in deze periode "slechts" € 5,6 miljoen over. De gemeenteraad reageerde niet. Het interessert ze blijkbaar niets.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 november 2008. De gemeenteraad deed alweer niets.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,4 miljoen. Inmiddels zijn de verschillen opgelopen naar € 8,8 miljoen. Niet gemelde uitgaven van belastinggeld! Waar is dat gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 juni 2010. De gemeenteraad reageerde nog steeds niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Inmiddels zijn de verschillen opgelopen naar € 10,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 november 2011. De gemeenteraad reageerde alweer niet, want "ach, het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 mei 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen. Er waren bijvoorbeeld verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 2,2 miljoen. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,2 miljoen over. Inmiddels zijn we over de jaren 2004-2014 € 16,6 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 mei 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,0 miljoen. Onder meer bleken opeens verplichtingen van € 1,6 miljoen, die in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren waren opgenomen, nooit verplichtingen geweest te zijn. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.229.000. In werkelijkheid was het € 1.234.000. Het scheelt eigenlijk helemaal niets, maar fout=fout.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 1,4 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 4,4 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Heumen dd. 5 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Heumen dd. 16 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Heumen dd. 16 mei 2012
- Brief aan gemeenteraad van Heumen dd. 11 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Heumen dd. 18 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Heumen dd. 25 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Heumen dd. 21 mei 2007
Terug > begin