Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hilvarenbeek

Ook de jaarrekeningen van gemeente Hilvarenbeek zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over. De opbrengst Onroerendezaakbelasting van € 2,8 miljoen was dus totaal overbodig.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,7 miljoen over. De opbrengst Onroerendezaakbelasting van € 1,6 miljoen was dus alweer  - nu al volgens de "officiŽle" cijfers! - totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 12 april 2007. Die deed er niets mee. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 oktober 2007. Die reageerde alweer niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een saldo van € 0,0.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 januari 2009. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,0.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 november 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 4,7 miljoen opgegaan? Wat mochten we dit keer niet weten? Ten minste waren er dit jaar onroerendgoed-speculatieverliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 0,8 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 maart 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Waar zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,0 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 3,3 miljoen; dat had dus best iets minder kunnen zijn.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hilvarenbeek dd. 3 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Hilvarenbeek dd. 27 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Hilvarenbeek dd. 16 januari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Hilvarenbeek dd. 3 oktober 2007
- Brief van college van b&w van Hilvarenbeek dd. 4 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Hilvarenbeek dd. 12 april 2007
Terug > begin