Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hof van Twente

Ongeruste inwoners van gemeente Hof van Twente vroegen in 2005 aan Leo Verhoef te bekijken of hun eigen gemeentebestuur hun wel goed informeerde over de inkomsten en uitgaven en de financiŽle positie van hun gemeente. Leo Verhoef constateerde dat ook de jaarrekeningen van gemeente Hof van Twente misleidend zijn. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef constateerde dat er in de jaarrekening over 2004 € 3,4 miljoen voor de inwoners was verzwegen. Met dit bedrag had bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting (€ 6,1 miljoen) gehalveerd kunnen worden. Voor een verhoging (van bovendien meer dan de inflatie) was al helemaal geen enkele reden. Dus stuurde Leo Verhoef z'n bevindingen aan de gemeenteraad. De raadsgriffier liet namens een of ander werkgroepje weten dat hij er verstand van heeft en dat Leo Verhoef "dus" ongelijk heeft. Van de gemeenteraad nooit wat gehoord.
Dus was ook de jaarrekening 2005 weer misleidend: niet een overschot van € 1,2 miljoen, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening presenteerde, maar in werkelijkheid een overschot van € 9,0 miljoen. Genoeg om de hele OZB in 2005 (€ 6,4 miljoen) over te slaan.
Op de herhaalde waarschuwing van Leo Verhoef in zijn brief van 18 oktober 2006 meldde diezelfde eigenwijze raadsgriffier dat het het gemeentebestuur volgens een of ander "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten" zou zijn toegestaan de kluit te belazeren. Die raadsgriffier ontkent dus niet dat de kluit belazerd wordt!
De gemeenteraad vindt het allemaal prima. Die neemt dit alles voor kennisgeving aan.
En dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 14,5 miljoen over. De OZB van € 4,3 miljoen was dus alweer compleet overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 juli 2007. Die wenste niet wakker te worden en reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 14,0 miljoen over. De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,6 miljoen was dus alweer totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 juni 2008. De gemeenteraad reageerde totaal niet. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers", denkt blijkbaar (ook) de gemeenteraad van Hof van Twente.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente € 2,9 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,5 miljoen.  Waaraan zijn de niet genoemde € 0,4 miljoen opgegaan? We hoeven dat blijkbaar niet te weten.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente in dat jaar € 7,0 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid was het voordelig saldo van opbrengsten en kosten € 22,1 miljoen (waarvan winst van € ?? (hoefden we het niet te weten?) bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,8 miljoen was dus alweer totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 juli 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de gemeente in dat jaar € 1,7 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,7 miljoen. (Een "verlies" dat overigens grotendeels bestaat uit geknoei in de (afschrijvings)kosten.)
Al met al presenteerde het gemeentebestuur over de jaren 2003-2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 22,7 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?), terwijl de gemeente in werkelijkheid € 62,4 miljoen overhield. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode zo'n € 43 miljoen. Die was dus totaal overbodig en zou dus linea recta aan de misleide inwoners terugbetaald moeten worden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 september 2011. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 0,9 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,9 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,4 miljoen opgegaan? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 6,0 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn, nog erger: gezien de enorme overschotten van de afgelopen jaren was die - alweer - totaal overbodig!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 3,0 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juni 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2015? Jaarrekening en Jaarverslag van Hof van Twente houden dat geheim; blijkbaar hoeven we dat niet te weten.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016? Jaarrekening en Jaarverslag van Hof van Twente houden dat nog steeds geheim; blijkbaar hoeven we dat niet te weten.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 6,7 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hof van Twente dd. 16 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Hof van Twente dd. 3 juni 2014
- Brief aan gemeenteraad van Hof van Twente dd. 16 september 2013
- Brief van gemeenteraad van Hof van Twente dd. 6 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Hof van Twente dd. 9 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Hof van Twente dd. 15 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Hof van Twente dd. 10 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Hof van Twente dd. 4 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van Hof van Twente dd. 25 juli 2007
- Brief van raadsgriffier van Hof van Twente dd. 5 december 2006
- Brief aan gemeenteraad van Hof van Twente dd. 18 oktober 2006
- Brief van raadsgriffier van Hof van Twente dd. 31 januari 2006
- Brief aan gemeenteraad van Hof van Twente dd. 16 januari 2006
Terug > begin