Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hollands Kroon

Zijn ook de jaarrekeningen van gemeente Hollands Kroon misleidend?
Het begon al meteen goed fout bij de start van de nieuwe gemeente met de jaarrekeningen 2011 van de in 2012 in gemeente Hollands Kroon opgegane gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of Anna Paulowna een verlies had geleden van € 1,2 miljoen, Niedorp een verlies van € 2,2, Wieringermeer een verlies van eveneens € 2,2 miljoen en Wieringen een voordelig saldo had van € 0,8 miljoen. De werkelijkheid was anders: Anna Paulowna leed een verlies van slechts € 0,5 miljoen, het verlies van Niedorp was in werkelijkheid € 3,2 miljoen, het verlies van Wieringermeer in werkelijkheid € 4,6 miljoen, terwijl het voordelig saldo bij Wieringen in werkelijkheid € 4,0 miljoen was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Hollands Kroon voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brieven van 22 oktober 2012. Geen reactie, het interesseert "ze" totaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 van de nieuwe gemeente Hollands Kroon meteen weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,6 miljoen over, ondanks verliezen van € 2,8 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten (weg belastinggeld!). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 6,8 miljoen en had dus heel wat minder gekund!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 17 juni 2013. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 7,8 miljoen en had dus -alweer- heel wat minder gekund!)
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 13,6 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 13,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 5,1 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hollands Kroon dd. 17 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Hollands Kroon dd. 22 oktober 2012
   (inz. jaarrekening 2011 van voormalige gemeente Anna Paulowna)
- Brief aan gemeenteraad van Hollands Kroon dd. 22 oktober 2012
   (inz. jaarrekening 2011 van voormalige gemeente Niedorp)
- Brief aan gemeenteraad van Hollands Kroon dd. 22 oktober 2012
   (inz. jaarrekening 2011 van voormalige gemeente Wieringen)
- Brief aan gemeenteraad van Hollands Kroon dd. 22 oktober 2012
   (inz. jaarrekening 2011 van voormalige gemeente Wieringermeer)
Terug > begin