Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hoogezand-Sappemeer

Ook de jaarrekeningen van gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2004-2005 een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van € 4,7 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 0,8 miljoen. Over de periode 2004-2006 missen we dus € 4,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 december 2007. De gemeenteraad deed geen moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,0 miljoen. Alweer missen we niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld, nu dus € 1,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 december 2008. Een of andere commissie liet weten dat de jaarrekening van Hoogezand-Sappemeer zou voldoen aan "landelijk vastgelegde regels" en dat een of andere accountant de jaarrekening voorzien had van een goedkeurende accountantsverklaring (zo'n soort verklaring die ook bij al die andere boekhoudfraude-jaarrekeningen stond zoals van WorldCom, Enron, Parmalat, Ahold, en noem maar op). "Dus" geeft de jaarrekening van Hoogezand-Sappemeer betrouwbare informatie? Een uiterst domme redenering! (Overigens voldoet die jaarrekening ook niet aan die "landelijk vastgelegde regels".)
En dus was de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,7 miljoen. Alweer missen we niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld, nu dus € 6,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 september 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Alweer missen we niet verantwoorde uitgaven van belastinggeld, nu dus € 1,5 miljoen.
Opvallend: in de jaarrekeningen vanaf 2005 meldde het gemeentebestuur telkens een beter saldo van opbrengsten en kosten dan het werkelijke. Over de periode 2005-2009 missen we nu circa € 14 miljoen niet verantwoorde bestedingen van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 juli 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,8 miljoen. Het verlies werd bepaald door grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, zoals verliezen op het "Stadscentrum"-project van € 7 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen. Het verlies werd alweer bepaald door (nog meer) grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van ruim € 2 miljoen. Weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,6 miljoen.  Er waren weer nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 2,6 miljoen. Alweeer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 juni 2013. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,5 miljoen over. Over de periode 2005-2013 missen we nu zo'n € 18 miljoen niet verantwoorde bestedingen van belastinggeld. Wat hoeven we niet te weten?
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7 duizend. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 1,9 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden weer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 oktober 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,0 miljoen. Het scheelt niet veel, maar fout=fout.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,9 miljoen over, wat bovendien meer dan geheel te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg). Wat hoefden we nu niet te weten? Dat bijvoorbeeld een deel van het overschot op het "Sociaal Domein" was opgegaan aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur (van de inmiddels gefuseerde gemeente Midden-Groningen) meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,7 miljoen. In werkelijkheid was het nog erger; in werkelijkheid leed de (vroegere) gemeente een verlies van € 8,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?

(gemeente m.i.v. 2018 opgegaan in nieuwe gemeente Midden-Groningen)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer dd. 30 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer dd. 27 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer dd. 14 juli 2010
- Brief aan gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer dd. 23 september 2009
- Brief van Bestuurscommissie Bestuur en Middelen van Hoogezand-Sappemeer dd. 12 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer dd. 17 december 2008
- Brief aan gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer dd. 21 december 2007
Terug > begin