Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hoorn

Ook de jaarrekeningen van gemeente Hoorn zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie. Kortom, alweer jaarrekeningen die zo de openhaard in kunnen.
Wat mogen de burgers/belastingbetalers van Hoorn niet weten?
Volgens de jaarrekeningen 2004, 2005 en 2006 is er in die jaren € 4,5 miljoen overgehouden. In werkelijkheid was dat € 12,5 miljoen. Er werd dus € 8,0 miljoen verzwegen voor de burgers van Hoorn. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2006 € 7,6 miljoen. Die had dus best een keertje overgeslagen kunnen worden. Dat mochten de burgers van Hoorn blijkbaar niet weten.
In de jaarrekening 2005 staat over de OZB: "Het gemeentelijke beleid is, dat de Hoornse burgers en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiŽle huishouding noodzakelijk is". Dus, als blijkt dat er goed is overgehouden, krijgen de Hoornse burgers niet hun geld terug, maar wordt er fors geknoeid in de cijfers, zodat niemand merkt dat in werkelijkheid de Hoornse burgers en bedrijven wŤl zwaarder worden belast. En dat alles met instemming van accountants.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraadsleden met zijn brief van 26 september 2006. Het kan ze allemaal niets schelen. Zoals in al die andere gemeenten en provincies waarvan Leo Verhoef de jaarrekeningen bekeek. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was de jaarrekening 2006 opnieuw misleidend. Er was niet een overschot van € 1,4 miljoen, wat het gemeentebestuur in de jaarrekening meldde, maar er was € 3,3 miljoen overgehouden.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 mei 2007. Die reageerde totaal niet.
Dus waren ook de jaarrekeningen 2007 en 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,1 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van - per saldo - € 0,6 miljoen opgegaan? Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,9 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,6 miljoen over. Waaraan zijn de niet verantwoorde uitgaven van - per saldo - € 2,3 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 juni 2009. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 13,6 miljoen (waarvan winst van € ?? bij de verkoop van de NUON-aandelen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 8,7 miljoen was dus totaal onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 september 2010. De gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,3 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 4,3 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 3,0 miljoen belastinggeld opgegaan? In 2009-2010 hield de gemeente dus € 17,9 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode € 17,6 miljoen en dus overbodig en kan/moet dus linea recta terug naar de belastingbetalers.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 december 2011. Die reageerde nog steeds niet; het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 2,0 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 2,6 miljoen belastinggeld opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,6 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 5,6 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er verliezen van € 6,8 miljoen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 1,1 miljoen belastinggeld opgegaan? Ten minste waren er opnieuw verliezen, nu van € 1,0 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 22,3 miljoen. Ten minste waren er opnieuw verliezen, nu opnieuw van € 1,0 miljoen, bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Ook kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,1 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En verder: waarom moesten de kosten voor de verbreding van de Westfrisiaweg van € 17,1 miljoen buiten beeld blijven? En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 juni 2015. Geen ractie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 7,5 miljoen over (waarvan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van € 5,9 miljoen). Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,4 miljoen opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 juni 2015. Geen ractie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 6,5 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezakbelasting was in 2016 € 10,4 miljoen.) Blijkens de jaarrekening 2017 hield de gemeente in 2016 niet € 6,5 miljoen maar "slechts" € 5,5 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hoorn dd. 4 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Hoorn dd. 19 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Hoorn dd. 26 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Hoorn dd. 1 december 2011
- Brief aan gemeenteraad van Hoorn dd. 17 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Hoorn dd. 25 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Hoorn dd. 18 mei 2007
- Brief aan gemeenteraad van Hoorn dd. 26 september 2006
Terug > begin