Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Huizen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Huizen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Allereerst bekeek Leo Verhoef de jaarrekeningen over 2005 en 2006. Weliswaar lijkt het op het eerste gezicht allemaal niet zo erg. De verschillen tussen de gepresenteerde en de werkelijke overschotten zijn klein. Maar omdat de weergave van de financiŽle positie in de balans heel veel (niet aan de hand van de jaarrekening zelf te berekenen) fouten bevat, wat betekent dat de ermee samenhangende bedragen in de winst-en-verliesrekening ook fout zijn, zijn de jaarrekening compleet waardeloos en stellen niet in staat te zien wat de gemeente wel/niet heeft overgehouden/tekort is gekomen. Ook de jaarrekeningen van gemeente Huizen hebben dus alleen maar een nuttige functie in de openhaard. Het saldo van de baten en de lasten over 2005 was € 5,8 miljoen; de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 5,3 miljoen. Het saldo van de baten en de lasten over 2006 was € 4,6 miljoen; de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 3,4 miljoen. Die OZB was dus in beide jaren compleet overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 12 december 2007. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat de gemeente in 2007 € 3,2 miljoen had overgehouden. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid was het € 3,8 miljoen. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2007 van € 3,5 miljoen geheel overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 21 april 2008 de gemeenteraad opnieuw. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat de gemeente € 2,8 miljoen had overgehouden. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid was het € 4,7 miljoen. Weer werd met geknoei in de cijfers gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (in 2008: € 3,6 miljoen) geheel overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 23 juni 2009. Die reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2009 ook misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat de gemeente € 3,3 miljoen had overgehouden. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid was het € 5,8 miljoen. Weer werd met geknoei in de cijfers gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (in 2009: € 3,8 miljoen) geheel overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 27 augustus 2010. Die reageerde niet.
Dus was de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde dat de gemeente € 2,7 miljoen had overgehouden. (Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?) In werkelijkheid was het € 4,6 miljoen. Weer werd met geknoei in de cijfers gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (in 2010: € 3,9 miljoen) geheel overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 juni 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,8 miljoen. (De Onroerendezaakbelasting - opbrengst in 2011 € 4,0 miljoen - had dus best wat lager kunnen zijn!)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,6 miljoen. (De Onroerendezaakbelasting - opbrengst in 2012 € 4,1 miljoen - had dus best wat lager kunnen zijn!)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,5 miljoen. De Onroerendezaakbelasting - opbrengst in 2013 € 4,2 miljoen - had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn! Mochten we dat niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,7 miljoen. In werkelijkheid viel het mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid viel het mee; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Al met al hield Huizen vanaf 2004 € 13,2 miljoen meer over dan het gemeentebestuur doet voorkomen! Waarom? Wat mogen we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 4,0 miljoen en had dus - alweer - best wat lager kunnen zijn!)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,2 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Huizen dd. 1 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Huizen dd. 27 augustus 2010
- Brief aan gemeenteraad van Huizen dd. 23 juni 2009
- Brief aan gemeenteraad van Huizen dd. 21 april 2008
- Brief aan gemeenteraad van Huizen dd. 12 december 2007
Terug > begin