Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Hulst

Ook de jaarrekeningen van gemeente Hulst zijn vanwege het misleidende karakter alleen maar goed voor de open haard. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gemeld, is niet het werkelijke saldo; wat als financiŽle positie wordt voorgehouden, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen over de periode 2002-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid was er in die periode een nadelig saldo van € 0,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde al met zijn brief van 21 oktober 2003 voor de misleidende jaarrekening 2002. De gemeenteraad deed niets met die waarschuwing en nam niet eens de moeite te reageren. Dus waren de volgende jaarrekeningen eveneens misleidend. Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 21 februari 2007 opnieuw. De gemeenteraad nam alweer niet de moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 dat de gemeente in dat jaar € 0,4 miljoen had overgehouden. In werkelijkheid kwam de gemeente € 1,8 miljoen tekort. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 9 juli 2008 de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad liet niets van zich horen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 0,8 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,8 miljoen was dus grotendeels onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 februari 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. Bijna goed: in werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 4,9 miljoen over. Met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,2 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 21 september 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 3,4 miljoen. Dat had dus best heel wat lager gekund!)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,8 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 28 mei 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,7 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,4 miljoen over, wat overigens voor het grootste deel te danken was aan een groot overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg). Wat hoefden we niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 3,8 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Onder andere waren er verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 3,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Hulst dd. 28 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Hulst dd. 21 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Hulst dd. 2 februari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Hulst dd. 9 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Hulst dd. 27 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Hulst dd. 21 februari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Hulst dd. 21 oktober 2003
Terug > begin