Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
IJsselstein

Ook de gemeenteraad van IJsselstein interesseert het helemaal niets dat ze met boekhoudfraude worden misleid. Want ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als controle op de besteding van belastinggeld. Wat in de jaarrekeningen als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
De brieven van Leo Verhoef hierover al sinds 2002 waren duidelijk genoeg, maar de gemeenteraad gaf aan het college van b&w vrij spel om met inhoudloze reacties op die brieven te komen en daarna met de boekhoudfraude ongehinderd door te gaan. Over de periode 2001-2005 meldde het gemeentebestuur heel optimistisch een voordelig saldo van inkomsten en uitgaven van € 19 miljoen. In werkelijkheid was het maar € 3 miljoen.
En dus was de jaarrekening over 2006 weer even misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was er € 4,5 miljoen meer uitgegeven dan er aan inkomsten binnenkwam. Een verschil van € 6,2 miljoen.
Over de periode 2001-2006 meldde het gemeentebestuur een overschot van € 21 miljoen. In werkelijkheid was er een tekort van € 1 miljoen. Waar zijn de verzwegen € 22 miljoen aan opgegaan?
Het interesseert de IJsselsteinse gemeenteraadsleden totaal niet. Het zullen je volksvertegenwoordigers maar zijn.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 23 mei 2007 opnieuw. De gemeenteraad wenste niet wakker te worden gemaakt en reageerde niet.
Dus was de jaaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,6 miljoen over. (Opvallend: de totale opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,0 miljoen was dus geheel onnodig.) Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 15 mei 2008. De gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het tekort iets minder, namelijk € 1,3 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 dat de gemeente € 1,5 miljoen had overgehouden. Nee dus, want de gemeente leed in werkelijkheid een verlies van € 1,1 miljoen. Wat moest er verzwegen worden?
Leo Verhoef waarschuwde opnieuw de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 oktober 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een verlies van € 2,3 miljoen. De gemeente leed in werkelijkheid een verlies van € 1,2 miljoen. Waarom deze rare voorstelling van zaken?
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,9 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 7,5 miljoen. Waarom deze rare voorstelling van zaken? Bovendien, wie van de gemeenteraadsleden had in de gaten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,3 miljoen totaal overbodig was en dus regelrecht aan de burgers terug had moeten worden gegeven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,6 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (2012: € 4,4 miljoen) had dus best wat lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig resultaat van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,7 miljoen. Er waren verliezen van € 5,2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Waarom moest dat verdoezeld worden? In ieder geval: weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 4,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 december 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,7 miljoen over. Evenwel, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (2014: € 4,6 miljoen) had dus weer best wat lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,1 miljoen over. Evenwel, alweer, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (2015: € 4,5 miljoen) had dus weer best wat lager kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van IJsselstein dd. 3 december 2014
- Brief aan gemeenteraad van IJsselstein dd. 19 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van IJsselstein dd. 8 oktober 2010
- Brief van gemeenteraad van IJsselstein dd. 6 juni 2008
- Brief aan gemeenteraad van IJsselstein dd. 15 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van IJsselstein dd. 23 mei 2007
- Brief van college van b&w van IJsselstein dd. 13 april 2006
- Brief aan gemeenteraad van IJsselstein dd. 14 december 2005
- Brief van college van b&w van IJsselstein dd. 1 juli 2005
- Brief aan gemeenteraad van IJsselstein dd. 28 januari 2005
- Brief van gemeenteraad van IJsselstein dd. 13 januari 2005
- Brief aan gemeenteraad van IJsselstein dd. 2 juni 2004
- Brief van gemeenteraad van IJsselstein dd. 29 april 2003
- Brief aan gemeenteraad van IJsselstein dd. 9 juli 2002
Terug > begin