Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Kapelle

Ook de jaarrekeningen van gemeente Kapelle zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur van Kapelle meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,5 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2006 € 1,4 miljoen en in 2007 € 1,6 miljoen. Die was dus in beide jaren geheel overbodig. Welk gemeenteraadslid had dat in de gaten en eiste dat die onnodige belasting linea recta terugging naar de burgers/belastingbetalers?)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 oktober 2008. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,3 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over. We zijn nu in de afgelopen 2 jaar € 2,4 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 januari 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,9 miljoen had dus best de helft minder kunnen zijn!) We zijn nu in de afgelopen 3 jaar € 3,3 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 december 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,8 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 december 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 januari 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2008-2013 € 7,8 miljoen belastinggeld. Waar is het gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 24 februari 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,4 miljoen. Overigens, de Onroerendezaakbelasting (opbrengst in 2014: € 2,1 miljoen) had dus best wat lager kunnen zijn!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 0,4 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 3,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 2,3 miljoen; die was dus totaal onnodig.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Kapelle dd. 24 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Kapelle dd. 14 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Kapelle dd. 12 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Kapelle dd. 2 december 2011
- Brief aan gemeenteraad van Kapelle dd. 25 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Kapelle dd. 27 oktober 2008
Terug > begin