Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Katwijk

Ook de jaarrekeningen van gemeente Katwijk zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekening 2005 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er € 3,4 miljoen overgehouden. Dat plaatst bijvoorbeeld de OZB over 2005 van € 7,1 miljoen in een merkwaardig daglicht. Ook de weergave van de financiŽle positie klopt niet. Ook de jaarrekeningen 2003 en 2004 waren misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 21 december 2006 de gemeenteraad. Die gemeenteraad gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). Ach, denkt die gemeenteraad blijkbaar, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er € 2,4 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 5,1 miljoen aan opgegaan? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 november 2007. De gemeenteraad wilde er niets over horen en gooide de brief alweer meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. (Ter vergelijking: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2007 € 7,5 miljoen.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een nadelig saldo opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,7 miljoen. Al met al rapporteerde het gemeentebestuur over de periode 2003-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,6 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een verlies leed van € 1,5 miljoen. Waar zijn de niet gemelde € 7,1 miljoen belastinggeld aan opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 januari 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"). Het interesseert ze helemaal niks, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 97,2 miljoen. Hierin is begrepen de winst behaald bij de verkoop van de aandelen in energiebedrijf NUON. Hoeveel die winst was, is nergens in de jaarrekening te vinden; dat hoefden we blijkbaar ook niet te weten. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 7,8 miljoen was geheel onnodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 februari 2011. Die gooide de brief meteen in de prullenbak, want "het gaat toch immers over zoiets onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 10 juni 2011. Die gooide de brief alweer in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,4 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 mei 2012. Die gooide de brief alweer in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 20,1 miljoen. In werkelijkheid viel het mee: de gemeente leed een verlies van "slechts" € 15,2 miljoen. Er waren verliezen van € 21,8 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld (de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2012 € 8,8 miljoen)! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen. Wat hoefden we niet te weten? Er waren nieuwe verliezen, nu van € 1,1 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 juni 2014. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als geld, bovendien geld van een ander, namelijk van de onnozele belastingbetaler".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren nieuwe verliezen, nu van € 8,9 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Nagenoeg de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 van € 9,1 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen. Wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 7 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 4,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren nieuwe verliezen, nu van € 1,6 miljoen, of toch € 5,9 miljoen?, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoedspeculatie-verliezen.
(Later is de jaarrekening herzien. Nu meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 2,8, terwijl in werkelijkheid er een nadelig saldo was van € 3,6 miljoen.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 september 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 0,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 september 2017. Die liet weten de brief meteen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 1,2 miljoen over. Wat hoefden we nu niet weten? Inmiddels is de boekhoudfraude vanaf 2011 opgelopen naar € 41,7 miljoen!


Inhoud dossier:
- Email van gemeenteraad van Katwijk dd. 16 oktober 2017
Brief aan gemeenteraad van Katwijk dd. 18 september 2017
Brief aan gemeenteraad van Katwijk dd. 26 september 2016
Brief aan gemeenteraad van Katwijk dd. 7 september 2015
Brief aan gemeenteraad van Katwijk dd. 25 juni 2014
Brief van gemeenteraad van Katwijk dd. 7 juni 2012
Brief aan gemeenteraad van Katwijk dd. 9 mei 2012
Brief van gemeenteraad van Katwijk dd. 5 oktober 2011
Brief aan gemeenteraad van Katwijk dd. 10 juni 2011
Brief van gemeenteraad van Katwijk dd. 4 maart 2011
Brief aan gemeenteraad van Katwijk dd. 11 februari 2011
Brief van gemeenteraad van Katwijk dd. 22 februari 2010
Brief aan gemeenteraad van Katwijk dd. 29 januari 2010
Brief van gemeenteraad van Katwijk dd. 21 december 2007
- Brief aan gemeenteraad van Katwijk dd. 26 november 2007
- Brief van gemeenteraad van Katwijk dd. 2 februari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Katwijk dd. 21 december 2006
Terug > begin