Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Koggenland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Koggenland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 0,9 miljoen was dus totaal onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 19 december 2008 voor de misleidende jaarrekening. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,9 miljoen opgegaan? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 0,9 miljoen was dus gezien het grote overschot van 2007 ook in 2008 totaal onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10,6 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 8,0 miljoen (waarvan winst van circa € 4 miljoen (?) bij de verkoop van de NUON-aandelen). Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 2,6 miljoen opgegaan? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,0 miljoen was dus alweer totaal onnodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 juni 2010. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"), want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 1,4 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,0 miljoen was dus alweer totaal onnodig.)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,2 miljoen. Wat is er gebeurd wat we niet mochten weten? Inmiddels zijn we over de jaren 2008-2011 € 13,0 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 oktober 2012. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"); het interesseert ze totaal niet, want "het gaat over het geld van de belastingbetalers; volstrekt onbelangrijk".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,1 miljoen. Wat is er nu gebeurd wat we niet mochten weten? Ten minste waren er verliezen van € 2,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Bijna de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen twee jaar van € 2,6 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 mei 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,8 miljoen over. Inmiddels zijn we over de jaren 2008-2013 zo'n € 19 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Wat mochten we allemaal niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 10,1 miljoen.  Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 10,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 1,8 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Alweer, weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatieverliezen! De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2014 van € 1,7 miljoen. Wat was er nog meer aan de hand? Inmiddels missen we over de afgelopen vijf jaar (2010-2014) zo'n € 29 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 8,4 miljoen. Onder meer bleken allerlei verplichtingen die in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren waren zijn opgenomen, geen verplichtingen te zijn. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat een geknoei! (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in  2015 € 2,1 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Koggenland dd. 27 mei 2013
- Brief van gemeenteraad van Koggenland dd. 11 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Koggenland dd. 3 oktober 2012
- Brief van gemeenteraad van Koggenland dd. 27 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Koggenland dd. 30 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Koggenland dd. 19 december 2008
Terug > begin