Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Kollumerland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Kollumerland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Van de jaarrekening 2004 van gemeente Kollumerland klopte niet veel. Het als zodanig gepresenteerde nadelig saldo van baten en lasten van € 0,9 miljoen was in werkelijkheid een nadelig saldo van € 2,9 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad, maar die interesseerde het totaal niet waar de ontbrekende € 2 miljoen gebleven is. Ach, denkt die gemeenteraad blijkbaar, het gaat maar om zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de bugers.
En dus was de jaarrekening 2005 opnieuw misleidend: niet een voordelig saldo van € 0,7 miljoen, wat het gemeentebestuur meldde, maar een voordelig saldo van € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 15 januari 2007 de gemeenteraad opnieuw. De gemeenteraad wenste niet in zijn slaap gestoord te worden en reageerde dus totaal niet. Dus waren ook de jaarrekeningen 2006 en 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed in het in de jaarrekeningen over de periode 2003-2007 voorkomen of er in die periode € 1,5 miljoen is overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 2 oktober 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur melddde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur melddde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 19 november 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur melddde een klein nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 november 2011. Die reageerde nog steeds niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Ten minste waren er in 2011 verliezen van € 3,0 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld, opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 oktober 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur melddde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 januari 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur melddde een voordelig resultaat van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur melddde een nadelig resultaat van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig resultaat van € 1,5 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Kortom, over de jaren 2004-2014 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid in deze periode een verlies leed van € 11,8 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 13,8 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur melddde een voordelig resultaat van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,7 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 ook weer niet goed. Het gemeentebestuur melddde een voordelig resultaat van € 3,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 3,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur melddde een nadelig resultaat van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,6 miljoen.


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Kollumerland dd. 7 januari 2014
Brief aan gemeenteraad van Kollumerland dd. 15 oktober 2012
Brief aan gemeenteraad van Kollumerland dd. 23 november 2011
Brief aan gemeenteraad van Kollumerland dd. 19 november 2010
Brief aan gemeenteraad van Kollumerland dd. 2 oktober 2008
- Brief aan gemeenteraad van Kollumerland dd. 15 januari 2007
- Brief van gemeenteraad van Kollumerland dd. 21 december 2005
- Brief aan gemeenteraad van Kollumerland dd. 22 november 2005
Terug > begin