Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Krimpenerwaard

Ook de jaarrekeningen van gemeente Krimpenerwaard zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het begon al meteen bij de start van de nieuwe gemeente in 2015 met de jaarrekeningen 2014 van de in 2015 in gemeente Krimpenerwaard opgegane gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of de vijf oude gemeenten tezamen een voordelig saldo van opbrengsten en kosten hadden van € 4,5 miljoen. In werkelijkheid hadden de vijf oude gemeenten tezamen een nadelig saldo van € 11,9 miljoen. Onder meer kwamen er opeens in de jaarrekeningen van Bergambacht en Ouderkerk verplichtingen tevoorschijn van tezamen € 4,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we blijkbaar niet hoefden te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad van Krimpenerwaard voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 februari 2016. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,2 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,6 miljoen, ondanks de € 3,7 miljoen overgehouden WMO-gelden, die dus geheel opgingen aan andere doeleinden dan waarvoor bestemd. Wat mochten we nog meer niet weten?
De vijf oude gemeenten presenteerden over de jaren 2010-2014 tezamen een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 14,8 miljoen, terwijl ze in werkelijkheid tezamen een verlies leden van € 12,1 miljoen, een verschil van € 26,9 miljoen. Met het nieuwe verschil van 2015 van € 4,8 miljoen is het verschil opgelopen naar € 31,7 miljoen. Ruim driemaal de jaarlijkse opbrengst van de Onroerendezaakbelasting. Ongemeld verdwenen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 juni 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer niet goed. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,8 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Krimpenerwaard dd. 6 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Krimpenerwaard dd. 16 februari 2016
Terug > begin