Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Landgraaf

Ook de jaarrekeningen van gemeente Landgraaf zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een saldo van baten en lasten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er € 6,1 miljoen overgehouden. De Onroerendezaakbelasting bracht in 2005 € 8,5 miljoen op. De helft was dus meer dan genoeg geweest. Dat mochten de inwoners van Landgraaf blijkbaar niet weten. De jaarrekening 2004 was ook al misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 17 januari 2007 de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad was totaal niet geÔnteresseerd en gooide de brief onmiddellijk in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
(De jaarrekening 2006 werd niet voor onderzoek ter beschikking gesteld, tenzij tegen betaling van leges, wat de Gemeentewet uitdrukkelijk niet toestaat!)
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend.  Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,2 miljoen. Mochten wij niet weten waaraan € 4,1 miljoen belastinggeld was opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2008 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,8 miljoen had dus ook ietsjes minder kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 november 2009. Die de brief meteen in de prullenbak gooide.
Dus was ook de jaarrekening 2009 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid behaalde de gemeente een winst van € 36,0 miljoen (waarvan winst van € 34,4 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,0 miljoen was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 oktober 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
De gemeente wenste vervolgens de jaarrekening 2010 niet aan Leo Verhoef ter beschikking te stellen voor onderzoek, tenzij tegen betaling van leges, waar de Gemeentewet uitdrukkelijk geen toestemming voor geeft. Misschien moest verborgen blijven dat Landgraaf in 2010 niet € 1,5 miljoen overhield, wat het gemeentebestuur suggereerde, maar in werkelijkheid een verlies leed van € 5,8 miljoen. Misschien mogen we ook de oorzak van dit verlies niet weten. Wie zorgt ervoor dat Leo Verhoef een jaarrekening 2010 ter beschikking krijgt voor zijn onderzoek?
Dus was ook de jaarrekening 2011 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,0 miljoen. Waarom moet een gemeente zoveel overhouden? In werkelijkheid was het voordelig saldo € 7,7 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,4 miljoen was dus totaal overbodig.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 september 2012. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,5 miljoen.
Wat betreft de jaarrekening 2013; gemeentebestuur en gemeenteraad wensen derden geen inzicht in de jaarrekening te geven en weigeren met de jaarrekening rekening en verantwoording aan de burgers/belastingbetalers af te leggen (ondanks uitdrukkelijke wettelijke verplichtingen daartoe). Opvallend, iedereen accepteert dat maar gewoon.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,5 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat hoefden we nog meer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 6,9 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Landgraaf dd. 7 september 2012
- Brief aan gemeenteraad van Landgraaf dd. 4 oktober 2010
- Brief van gemeenteraad van Landgraaf dd. 16 december 2009
- Brief aan gemeenteraad van Landgraaf dd. 9 november 2009
- Brief van gemeenteraad van Landgraaf dd. 7 februari 2007
- Brief aan gemeenteraad van Landgraaf dd. 17 januari 2007
Terug > begin