Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Landsmeer

Ook de jaarrekeningen van gemeente Landsmeer zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldt in de jaarrekeningen over de periode 2005-2006 dat de gemeente in die periode € 0,6 miljoen zou hebben overgehouden. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,6 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 2,2 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 19 september 2007. Die wilde er geen aandacht aan besteden en gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"). "Ach, het gaat om zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denkt die gemeenteraad.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het scheelt niet veel, maar fout is fout. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van ruim € 1,2 miljoen. In werkelijkheid was het iets minder dan € 1,2 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,7 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,8 miljoen; dat had dus best iets lager kunnen zijn.) Al met al zijn we over de periode 2005-2009 € 3,1 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld kwijt. Waar zijn die gebleven?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,1 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 1,9 miljoen; de helft was dus genoeg geweest.)
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2011 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 1,9 miljoen belastinggeld opgegaan? Inmiddels zijn we vanaf 2005 € 4,9 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan is dat besteed? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 september 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 niet goed. Het scheelde heel weinig. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.821.000; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1.792.000.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Inmiddels zijn we over de jaren 2005-2013 € 5,3 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Ongeveer de opbrengst van drie jaar Onroerendezaakbelasting. Waaraan is dat opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,5 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2015 van € 1,9 miljoen was dus totaal overbodig.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 2,2 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Landsmeer dd. 25 september 2012
- Brief van gemeenteraad van Landsmeer dd. 5 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Landsmeer dd. 19 september 2007
Terug > begin