Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Laren (NH)

Ook van de jaarrekeningen van gemeente Laren klopt helemaal niets. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekeningen over 2002 en 2003 meldde het gemeentebestuur in totaal een nadelig saldo van baten en lasten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er in 2002 een nadelig saldo van € 3,9 miljoen en in 2003 een nadelig saldo van € 3,3 miljoen. Boekhoudfraude dus van ruim € 5 miljoen. Met goedkeurende accountantsverklaringen en al.
Op de waarschuwende brief van Leo Verhoef over de foute jaarrekening 2002 reageerde de gemeenteraad alleen met een kort "kennisgenomen van uw brief", en op zijn brief over de misleidende jaarrekening 2003 reageerde de gemeenteraad al helemaal niet meer. Want ach, zo denkt die gemeenteraad blijkbaar, wat zullen wij ons druk maken over verzwegen bestedingen van belastinggelden.
En dus was ook de jaarrekening 2005 weer misleidend. Uiteindelijk viel het per saldo mee: er werd een overschot gepresenteerd van € 782.000; in werkelijkheid was het € 844.000. Echter, ook de weergave van de financiŽle positie klopt - alweer - niet. Ook de jaarrekening 2005 is dus alleen bruikbaar in de open haard.
En dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 11,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 10,7 miljoen. Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2006 € 2,2 miljoen. Die was dus geheel en al overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2007. Die deed geen enkele moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde € 1,2 miljoen opgegaan? "Onbelangrijk, het is maar geld van de belastingbetalers"?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 6 februari 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,6 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde € 0,5 miljoen opgegaan? "Onbelangrijk, het is maar geld van de belastingbetalers"?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 november 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,0 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,0 miljoen had dus ten minste de helft lager kunnen zijn.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 14 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Wat mochten we niet weten? (Overigens, in de jaren 2006-2010 hield de gemeente, ondanks de verzwegen uitgaven van € 5,3 miljoen, toch nog altijd € 11,9 miljoen over; genoeg om de Onroerendezaakbelasting - in 2010: € 3,1 miljoen - een paar keer over te slaan!)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 oktober 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet weten? Al-met-al missen we over de jaren 2005-2013 zo'n € 10 miljoen verzwegen uitgaven van belastinggeld (de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2013 € 3,8 miljoen).
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 december 2014. Alweer, geen reactie. Het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers (volksvertegenwoordigers?) blijkbaar totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het belastinggeld van dat volk".
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente weer een verlies, nu van € 0,7 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Laren dd. 4 december 2014
- Brief aan gemeenteraad van Laren dd. 18 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Laren dd. 16 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Laren dd. 14 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Laren dd. 20 november 2009
- Brief aan gemeenteraad van Laren dd. 6 februari 2009
- Brief aan gemeenteraad van Laren dd. 8 oktober 2007
- Brief aan gemeenteraad van Laren dd. 20 juli 2004
- Brief van gemeenteraad van Laren dd. 19 december 2003
- Brief aan gemeenteraad van Laren dd. 6 oktober 2003
Terug > begin