Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Leek

Ook de jaarrekeningen van gemeente Leek zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef bekeek de jaarrekeningen van Leek vanaf 2007.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten € 527.000; in werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 524.000. Dat scheelde weinig.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 3,5 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten en waarom niet?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 september 2009. Die wilde er niet op ingaan.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,8 miljoen (waarvan winst van € 2,2 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Dat mochten we niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,3 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,6 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 november 2012. Alweer, geen reactie. Het interesseert "onze" volksvertegenwoordigers helemaal niets, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,2 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 2,0 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 december 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 18.000.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 maart 2015. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,2 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,8 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Leek dd. 21 maart 2015
- Brief aan gemeenteraad van Leek dd. 10 december 2013
- Brief aan gemeenteraad van Leek dd. 20 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Leek dd. 30 september 2009
Terug > begin