Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Leerdam

Ook de jaarrekeningen van gemeente Leerdam zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,4 miljoen over. Waaraan zijn de ontbrekende € 0,8 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 28 juli 2008. De gemeenteraad nam geen moeite te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,6 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Inmiddels zijn we € 3,5 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 november 2010. De gemeenteraad interesseerde het totaal niet, die liet het aan het gemeentebestuur over Leo Verhoef een briefje te sturen met totaal niet terzake doende opmerkingen, zoals dat een of andere accountant er een goedkeurende verklaring bij had gegeven (zo'n soort verklaring die ook bij de boekhoudfrauduleuze jaarrekeningen stond van WorldCom, Enron, Ahold en noem maar op), en dat de provincie het ook allemaal goed vond (die zit zelf net zo hard te knoeien), en dat een of andere wet ze tot dit soort jaarrekeningen dwong (dus: er is een wet die gemeenten dwingt tot boekhoudfraude?). Let op: het gemeentebestuur ontkende dus totaal niet dat Leo Verhoef helemaal gelijk heeft als hij zegt dat ook de jaarrekeningen van Leerdam vol leugen en bedrog staan! De gemeenteraad nam klakkeloos genoegen met soort onzin.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen. Inmiddels zijn we € 4,4 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 oktober 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 december 2012. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Inmiddels zijn we over de periode 2007-2013 € 7,5 miljoen belastinggeld ongemeld kwijtgeraakt.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 februari 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van zelfs € 6,2 miljoen. Het bleek dat een groot aantal in de voorgaande jaarrekeningen opgenomen schulden geen schulden waren. En dat steeds allemaal met dezelfde accoutantsverklaringen! De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2015 van € 4,6 miljoen was dus totaal overbodig!
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 4,8 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Leerdam dd. 2 februari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Leerdam dd. 11 december 2012
- Brief aan gemeenteraad van Leerdam dd. 10 oktober 2011
Brief van gemeentebestuur van Leerdam dd. 13 december 2010
Brief aan gemeenteraad van Leerdam dd. 20 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Leerdam dd. 28 juli 2008
Terug > begin