Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Leiderdorp

Ook de jaarrekeningen van gemeente Leiderdorp zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van baten en lasten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 2,5 miljoen. De opbrengst OZB bedroeg in 2005 € 5,6 miljoen. Dat had dus ook minder kunnen zijn.
Ook de jaarrekening 2004 klopte al niet.
Leo Verhoef stelde met zijn brief van 23 mei 2006 de gemeenteraad van zijn bevindingen op de hoogte. Die deed niets.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,9 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 4,3 miljoen aan opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,1 miljoen over. Waar zijn de niet verantwoorde € 1,6 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 februari 2009. Die liet weten de brief meteen in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,0 miljoen. In werkelijkheid was het slechts € 1,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was het € 30,8 miljoen (waarvan winst van € 44,8 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 14,0 miljoen). De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,7 miljoen was uiteraard totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 november 2010. Die reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,0 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 november 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 5,3 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 6,2 miljoen had dus best wat lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Waar zijn de gemiste € 2,6 miljoen gebleven? Wat hoefden we niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 2,0 miljoen over, wat bovendien geheel te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van € 2,1 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 7,1 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 10,4 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er was bijvoorbeeld een extra afboeking van zo'n € 8 miljoen op het project "Tunnelbak W4". Moest dat buiten beeld blijven?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,1 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 7,0 miljoen.)


Inhoud dossier:
Brief aan gemeenteraad van Leiderdorp dd. 9 november 2012
Brief aan gemeenteraad van Leiderdorp dd. 30 november 2010
Brief van gemeenteraad van Leiderdorp dd. 26 maart 2009
Brief aan gemeenteraad van Leiderdorp dd. 13 februari 2009
Brief aan gemeenteraad van Leiderdorp dd. 23 mei 2006
Terug > begin