Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Leidschendam-Voorburg

Ook de jaarrekeningen van gemeente Leidschendam-Voorburg zijn misleidend en dus alleen maar bruikbaar in de openhaard. Wat het gemeentebestuur als saldo van opbrengsten en kosten presenteert, is niet het werkelijke saldo. Wat het gemeentebestuur als financiŽle positie presenteert, komt niet overeen met de werkelijke financiŽle positie. Zoals bij veel gemeenten gebruikelijk, bevatten ook de jaarrekeningen van Leidschendam-Voorburg heel veel klinkklare onzin.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 14 maart 2007 al voor de misleidende jaarrekeningen over 2003, 2004 en 2005 . Die deed daar niets mee, dus waren ook de jaarrekeningen 2006 en 2007 weer misleidend.
In de jaarrekening 2006 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over.
In de jaarrekening 2007 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,8 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 mei 2008. Die wist niets beters te doen dan twee uiterst domme brieven te sturen (dd. 21 en 28 juli 2008).
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 6,8 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,5 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 2,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,1 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 september 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 12,3 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 juni 2011. Die reageerde niet; het interesseert ze geen moer, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,1 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 3,9 miljoen opgegaan? Ten minste was er een verlies van zo'n € 2,2 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 oktober 2013. Alweer, geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,7 miljoen over. Mochten we niet weten dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 10,0 miljoen de helft minder had gekund?
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen. Mochten we niet weten waar de ontbrekende € 12,6 miljoen aan opgegaan zijn?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 15 mei 2014. Alweer, geen reactie, het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers geen moer. Het zal je gemeenteraad maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,3 miljoen. Mochten we niet weten waar de ontbrekende € 23,5 miljoen aan opgegaan zijn? Ten minste waren er zware verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoeveel? In de brei van letters en cijfers niet te zien. Opvallend: over de jaren 2004-2014 meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van € 53,6 miljoen; in werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 14,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 68 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 18 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 11,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 5,2 miljoen over, wat overigens geheel te danken was aan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 17,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 10,6 miljoen en had dus best "ietsjes" lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,2 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 13,0 miljoen gebleven?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dd. 18 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dd. 15 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dd. 12 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dd. 9 juni 2011
- Brief aan gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dd. 10 september 2010
- Brief van gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dd. 28 juli 2008
    - Commentaar bij brieven van gemeenteraad dd. 21 en 28 juli 2008
- Brief van gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dd. 21 juli 2008
    - Commentaar bij brieven van gemeenteraad dd. 21 en 28 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dd. 20 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dd. 14 maart 2007
Terug > begin