Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Lemsterland

Ook de jaarrekeningen van gemeente Lemsterland zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2007 van € 1,6 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 30 juli 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,1 miljoen. Een verschil van € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 13.000 (waarvan winst van € 1,3 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Een verschil van € 0,5 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2010. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 0,3 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,6 miljoen. Het scheelt weinig, maar fout=fout. Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,9 miljoen was dus nagenoeg overbodig.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen.
In de jaren 2008-2012 zijn we dus € 2,7 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 augustus 2013. Alweer, geen reactie.
(Wat betreft de jaarrekening 2013: zie "Dossier: De Friese Meren")

(gemeente m.i.v. 2014 opgegaan in nieuwe gemeente De Friese Meren)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Lemsterland dd. 27 augustus 2013
- Brief aan gemeenteraad van Lemsterland dd. 8 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Lemsterland dd. 30 juli 2008
Terug > begin