Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Leudal

Ook de jaarrekeningen van gemeente Leudal zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen (raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden?). In werkelijkheid hield de gemeente € 5,4 miljoen over. Blijkbaar moest gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,4 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 9 januari 2009 voor de misleidende jaarrekeningen. De gemeenteraad liet weten er niets mee te willen doen.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,8 miljoen. Blijkbaar moest nu gemaskeerd worden waaraan € 5,4 miljoen belastinggeld was opgegaan. Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 29 januari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo € 44,6 miljoen (waarvan winst van circa € 40 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Waarom mochten we dat niet weten? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,8 miljoen was totaal overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 17 september 2010. Die de brief meteen in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 4,0 miljoen (waarvan extra winst van € 7,8 miljoen bij de afwikkeling van de verkoop van de Essent-aandelen in 2009, dus exclusief deze winst een verlies van € 3,8 miljoen).
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 11 februari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 8,9 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren bijvoorbeeld verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 3,1 miljoen. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 mei 2014. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig resultaat van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid was het resultaat € 0,6 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig resultaat van € 3,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Opvallend: opeens kwamen er verplichtingen tevoorschijn van € 1,0 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2015 € 5,6 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig resultaat van € 1,5 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,4 miljoen. Waarom moest iedereen zo zwaar misleid worden?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Leudal dd. 23 mei 2014
- Brief aan gemeenteraad van Leudal dd. 11 februari 2014
- Brief van gemeenteraad van Leudal dd. 13 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Leudal dd. 17 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Leudal dd. 29 januari 2010
- Brief van gemeenteraad van Leudal dd. 24 maart 2009
- Brief aan gemeenteraad van Leudal dd. 9 januari 2009
Terug > begin