Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Leusden

Ook de jaarrekeningen van gemeente Leusden zijn al jaren achtereen misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Dan weer een hoger saldo dan het werkelijke, dan weer een lager saldo. En wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
In de jaarrekeningen over de jaren 2001-2006 suggereerde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van in totaal € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in die jaren € 7,2 miljoen over. Daarmee had bijvoorbeeld eens een jaartje de Onroerendezaakbelasting (2006: € 4,1 miljoen) overgeslagen kunnen worden.
Leo Verhoef waarschuwt de gemeenteraad al sinds de jaarrekening 2001.
De gemeenteraad liet aanvankelijk weten er hun voordeel mee te kunnen doen, maar liet daarna nooit meer iets van zich horen. Voor het gemeentebestuur was dat alle aanleiding ongehinderd met de boekhoudfraude door te gaan.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 november 2007. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,1 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 4,4 miljoen geheel en al onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 29 mei 2008. Die reageerde niet. Want, "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,7 miljoen over. Ook in 2008 had dus de Onroerendezaakbelasting best "ietsjes minder" kunnen zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,9 miljoen over. Waar zijn de ontbrekende € 1,0 gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 5,3 miljoen over. Waar zijn de ontbrekende € 1,3 miljoen aan opgegaan? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 5,0 miljoen was dus, ook al volgens de "officiŽle" cijfers, compleet overbodig. Terug naar de belastingbetalers dus (als "we" daar tenminste nog enig respect voor hebben)!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 5,4 miljoen en had dus alweer "ietsjes" lager kunnen zijn.)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,1 miljoen. Inmiddels missen we over de jaren 2009-2012 € 5,8 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,1 miljoen. O.a. waren er verliezen bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van zo'n € 2 miljoen. Weg belastinggeld! Wat was er nog meer aan de hand? Inmiddels missen we over de jaren 2009-2013 € 13,2 miljoen niet gemelde uitgaven van belastinggeld.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 augustus 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 juli 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,4 miljoen. Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 8,6 miljoen over. Wat hoefden we dit keer niet te weten? (Verplichtingen ter grootte van € 6,9 miljoen bleken bij controle "opeens" geen verplichtingen te zijn. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen!) (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2017 € 6,3 miljoen.)


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Leusden dd. 6 juli 2016
- Brief aan gemeenteraad van Leusden dd. 25 augustus 2014
- Brief aan gemeenteraad van Leusden dd. 27 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Leusden dd. 29 mei 2008
- Brief aan gemeenteraad van Leusden dd. 1 november 2007
- Brief aan gemeenteraad van Leusden dd. 4 juli 2006
- Brief aan gemeenteraad van Leusden dd. 21 juni 2005
- Brief aan gemeenteraad van Leusden dd. 5 juli 2004
- Brief aan gemeenteraad van Leusden dd. 29 augustus 2003
- Brief van gemeenteraad van Leusden dd. 15 april 2003
- Brief van gemeenteraad van Leusden dd. 21 maart 2003
- Brief aan gemeenteraad van Leusden dd. 13 maart 2003
Terug > begin