Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Liesveld

Ook de jaarrekeningen van gemeente Liesveld zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,9 miljoen over. Blijkbaar moest met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,2 miljoen totaal onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 januari 2009. De gemeenteraad reageerde totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,1 miljoen over. Gezien wat de gemeente in 2007 en 2008 tezamen overhield (€ 3,0 miljoen) was dus de hele OZB over 2007 en 2008 (€ 2,6 miljoen) geheel overbodig.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 20 juli 2009. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,3 miljoen. Wat mochten we niet weten? Afboekingen op (te ambitieuze) bouwprojecten? Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 januari 2011. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,5 miljoen had dus best "ietsjes" lager gekund. Mochten we dat niet weten?)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,6 miljoen was dus geheel onnodig. Mochten we dat niet weten?)
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,1 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,6 miljoen was dus geheel onnodig. Mochten we dat niet weten?)
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over. Ten minste waren er verliezen van € 0,5 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (van de inmiddels gefuseerde nieuwe gemeente Molenwaard) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 27 september 2013.

(gemeente m.i.v. 2013 opgegaan in nieuwe gemeente Molenwaard)
Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Liesveld dd. 27 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Liesveld dd. 12 januari 2011
- Brief aan gemeenteraad van Liesveld dd. 20 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Liesveld dd. 22 januari 2009
Terug > begin