Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Limburg

Ook de jaarrekeningen van provincie Limburg zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Over de periode 2000-2008 meldde het provinciebestuur een overschot van € 155 miljoen. (Raar, waarom moet een provincie zoveel geld overhouden?) In werkelijkheid was er € 346 miljoen overgehouden. Een verschil van € 191 miljoen. Welke baten en lasten moesten verzwegen worden en waarom? Door al die overschotten was de provincie in belangrijke mate een beleggingsclub geworden met ruim € 300 miljoen overtollige geldmiddelen op de bank of uitgeleend aan derden. Geld van de belastingbetalers die dat geld niet daarvoor betaald hadden!
Leo Verhoef waarschuwt de Provinciale Staten al vanaf de jaarrekening 2000 voor de misleidende jaarrekeningen. Provinciale Staten deden niets met de waarschuwingen. Die ontvluchtten hun verantwoordelijkheid en lieten het aan Gedeputeerde Staten en een of andere Commissie van Onderzoek over om Leo Verhoef af te poeieren. Dat probeerden ze o.a. met een verhaal van accountant Deloitte & Touche: een verhaal dat kant noch wal raakt van alweer zo'n accountant die nauwelijks het verschil weet tussen debet en credit en waarvan er in "gemeente- en provincieland" opvallend veel rondlopen. Hoewel Leo Verhoef niets heel liet van die uiterst domme reacties van die accountant en van Gedeputeerde Staten, lieten Provinciale Staten het doodgemoedereerd toe dat de boekhoudfraude zich voortzette. Op de herhaalde waarschuwing van Leo Verhoef in zijn brief van 20 juli 2006 reageerde Provinciale Staten slechts met de mededeling: "Voor kennisgeving aangenomen". Het interesseert ze blijkbaar helemaal niets.
Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 12 september 2007. Die die brief alweer linea recta de prullenbak ingooiden ("voor kennisgeving aangenomen"). Het zal je volksvertegenwoordiging maar zijn.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 201 miljoen over. De opcenten Motorrijtuigenbelasting in dat jaar van € 88 miljoen waren dus compleet overbodig. Deze € 88 miljoen staan nu ongebruikt op de toch al uitpuilende bankrekeningen van de provincie.
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 18 juni 2008. Die gooiden de waarschuwing meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekeng 2008 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 60 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie "slechts" € 51 miljoen over. De opcenten Motorrijtuigenbelasting in dat jaar van € 93 miljoen waren dus voor meer dan de helft overbodig. Intussen zijn de uitpuilende bankrekeningen opgelopen naar 321 miljoen euro!
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten (= volksvertegenwoordiging!) opnieuw met zijn brief van 26 mei 2009. De dames en heren volksvertegenwoordigers wensten zich er niet mee bezig te houden en gooiden de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 42 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 1.429 miljoen (ruim € 1,4 miljard!) over (waarvan winst van € 1.360 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). De opcenten Motorrijtuigenbelasting in dat jaar van € 97 miljoen waren dus totaal overbodig. Intussen is de berg overtollig geld op uitpuilende bankrekeningen en in losse beleggingen gegroeid naar 1.600 miljoen euro (€ 1,6 miljard)!
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 31 mei 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 25 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten-leden opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 juni 2011. Die stuurden Leo Verhoef slechts de kille mededeling: "... uw brief betrokken bij de behandeling van de Jaarstukken 2010", nadat ze de jaarrekening 2010 willens en wetens met boekhoudfraude en al desondanks gewoon hadden goedgekeurd, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2012 misleidend. Het provinciebestuur meldt een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 118 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde Provinciale Staten voor de misleidende begroting met zijn brief van 27 september 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 131 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie "slechts" € 120 miljoen over. De opgelegde opcenten Motorrijtuigenbelasting (opbrengst 2011: € 103 miljoen) was dus totaal onnodig! Terugbetalen dus aan de onnodig belaste belastingbetalers!
Leo Verhoef waarschuwde de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 23 mei 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 63 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 109 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 172 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten(-leden) opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 6 juni 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het provinciebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 125 miljoen. Waarom moeten de Provinciale Staten en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 21 oktober 2013. Geen reactie, want "het gaat toch over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers?".
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 28 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van € 89 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 117 miljoen belastinggeld opgegaan? Wat hoefden we niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten(-leden) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 22 augustus 2014. Alweer werd zijn brief meteen in de prullenbak gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het provinciebestuur pressnteert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 111 miljoen. Waarom moeten de volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten) en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten opnieuw met zijn brief van 18 november 2014. Alweer, geen reactie, want "het gaat toch immers over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 51 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie alweer een verlies, nu van € 69 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 120 miljoen belastinggeld opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten? Inmiddels zijn we over de jaren 2012-2014 zo'n € 410 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten(-leden) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 1 juni 2015. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 61 miljoen. In werkelijkheid leed de provincie alweer een verlies, nu van € 23 miljoen. Waaraan zijn de ontbrekende € 84 miljoen belastinggeld opgegaan? Wat hoefden we nu niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de Provinciale Staten(-leden) opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 juni 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 26 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie € 72 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het provinciebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 34 miljoen. In werkelijkheid hield de provincie slechts € 3 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 8 juni 2016
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 1 juni 2015
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 18 november 2014
- Brief van Provinciale Staten van Limburg dd. 31 oktober 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 22 augustus 2014
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 21 oktober 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 6 juni 2013
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 23 mei 2012
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 27 september 2011
- Brief van Provinciale Staten van Limburg dd. 14 juli 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 21 juni 2011
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 31 mei 2010
- Brief van Provinciale Staten van Limburg dd. 15 juli 2009
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 26 mei 2009
- Brief van Provinciale Staten van Limburg dd. ? (ongedateerd)
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 18 juni 2008
- Brief van Provinciale Staten van Limburg dd. 12 oktober 2007
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 12 september 2007
Brief van Provinciale Staten van Limburg dd. 10 oktober 2006
- Brief aan Provinciale Staten van Limburg dd. 20 juli 2006
- Brief van Provinciale Staten van Limburg dd. 8 april 2004
  -  Brief van Commissie voor Onderzoek dd. 11 maart 2004
- Brief van Provinciale Staten van Limburg dd. 9 oktober 2003
   - Brief van Commissie voor Onderzoek dd. 19 augustus 2003
Terug > begin