Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Lingewaard

Ook de jaarrekeningen van gemeente Lingewaard zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid was het ietsjes minder, namelijk € 1,9 miljoen.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 1,6 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 oktober 2008. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,9 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,7 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,0 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 7 november 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van € 3,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 1,8 miljoen over. Er waren bijvoorbeeld verliezen van € 3,1 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoefden we dat niet te weten? Weg belastinggeld! Al-met-al zijn we in de jaren 2006-2011 € 5,7 miljoen ongemeld kwijtgeraakt. Waaraan?
Leo Verhoef waarschuwde gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 26 oktober 2012. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niet, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,1 miljoen. Zonder de verliezen van € 4,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten zou de gemeente dus € 2,6 miljoen hebben overgehouden en had de Onroerendezaakbelasting (opbrengst in 2012: € 10,2 miljoen) een kwart minder hoeven zijn. Weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 januari 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,2 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van zo'n € 1 miljoen. Alweer, weg belastinggeld!
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,9 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,5 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 3,2 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 8,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van zelfs € 9,6 miljoen. Er waren bijvoorbeeld nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 7,1 miljoen. Alweer, weg belastinggeld! Wat hoefden we niet te weten over de niet gemelde kosten van 1,6 miljoen?
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,2 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 2,6 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Lingewaard dd. 8 januari 2014
- Brief aan gemeenteraad van Lingewaard dd. 26 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Lingewaard dd. 7 november 2011
- Brief van gemeenteraad van Lingewaard dd. 20 november 2008
- Brief aan gemeenteraad van Lingewaard dd. 3 oktober 2008
Terug > begin