Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Lisse

Ook de jaarrekeningen van gemeente Lisse zijn onbetrouwbaar en dus misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiŽle positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,5 miljoen. De gemeenteraad, die dacht dat er geld was overgehouden, besloot tot extra uitgaven. Daarmee werd het tekort dus nog groter.
Ook de jaarrekening 2004 was misleidend.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 3 april 2007.
Inmiddels verscheen de jaarrekening 2006. Ook die was even misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van € 1,9 miljoen. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad nogmaals met zijn brief van 26 april 2007. Die wenste niet te reageren.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,3 miljoen over. (Zodoende werd gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2007 van € 2,9 miljoen grotendeels onnodig was.)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 april 2008. De gemeenteraad reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,3 miljoen over. (Zodoende werd gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2008 van € 3,1 miljoen onnodig was.)
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,2 miljoen. In werkelijkheid was het € 43,7 miljoen (waarvan winst bij de verkoop van de NUON-aandelen € 43,7 miljoen). Alweer werd gemaskeerd dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 3,3 miljoen geheel onnodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 30 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 49.000. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,1 miljoen. Onder andere waren er verliezen van € 2,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Mochten we dat niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 november 2011. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Onder andere waren er dramatische verliezen van € 8,7 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Hoefden we ook dat niet te weten? Weg belastinggeld! Meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van de afgelopen twee jaar van € 7,1 miljoen! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Ook opvallend: het Eigen vermogen per eind 2010 bedraagt volgens de jaarrekening 2010 € 53,6 miljoen en volgens de jaarrekening 2011 € 63,3 miljoen; beide met dezelfde goedkeurende accountantsverklaring!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 6 maart 2013. Geen reactie; het interesseert "ze" totaal niets.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,6 miljoen. Onder andere waren er nieuwe verliezen, nu van € 5,9 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 3,7 miljoen. Weg belastinggeld! Alweer, opgegaan aan onroerendgoed-speculatie.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 10 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,3 miljoen (volgens een latere versie van de jaarrekening zelfs € 4,5 miljoen). Wat mochten we nu niet weten? In ieder geval: weg belastinggeld!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 augustus 2014. Alweer, geen reactie; het interesseert "ze" totaal niets, want "ach, het gaat over andermans centen, totaal onbelangrijk dus."
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldt een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 3,7 miljoen. Door alle verliezen van de afgelopen jaren en nu ook in de begroting 2015 slinkt het vermogen van de gemeente zienderogen, en stijgen de schulden en dus de rentelasten navenant!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 12 januari 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,0 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? En ach, de onnozele belastingbetalers vinden het allemaal prima.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 september 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Inmiddels missen we over de jaren 2010-2015 de verantwoording over uitgaven van belastinggeld van zo'n € 29 miljoen. En ach, de onnozele belastingbetalers vinden het nog steeds allemaal prima.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 november 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 11,6 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 2,1 miljoen. Wat mochten we nu niet weten? Inmiddels is de boekhoudfraude vanaf 2010 opgelopen naar ruim € 45 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 oktober 2018.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 3 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 21 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 8 september 2015
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 12 januari 2015
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 26 augustus 2014
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 10 september 2013
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 6 maart 2013
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 8 november 2011
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 30 november 2010
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 18 april 2008
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 26 april 2007
- Brief aan gemeenteraad van Lisse dd. 3 april 2007
Terug > begin