Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Loenen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Loenen zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,3 miljoen. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 3,0 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 februari 2009. De gemeenteraad reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,6 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 10,7 miljoen over. We zijn dus over de jaren 2006-2008 € 5,7 miljoen onverantwoord kwijtgeraakt. Waaraan? Hoeven we dat niet te weten? Overigens, de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2008 van € 1,2 miljoen was dus totaal overbodig. Krijgen de inwoners die nu linea recta terug?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad nogmaals voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 oktober 2009. Die reageerde niet, want "ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers."
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad nogmaals met zijn brief van 22 oktober 2010. Die reageerde niet; totaal geen interesse.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,2 miljoen. Inmiddels zijn we dus over de jaren 2006-2010 € 11,3 miljoen onverantwoord kwijtgeraakt. Waaraan? Hoeven we dat niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (inmiddels van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht) opnieuw met zijn brief van 12 september 2011. Die reageerde niet.

(gemeente m.i.v. 2011 opgegaan in nieuwe gemeente Stichtse Vecht)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Stichtse Vecht dd. 12 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Loenen dd. 22 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Loenen dd. 21 oktober 2009
- Brief aan gemeenteraad van Loenen dd. 12 februari 2009
Terug > begin