Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Loon op Zand

Ook de jaarrekeningen van gemeente Loon op Zand zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,1 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,1 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,5 miljoen over.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 6,4 miljoen over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was € 2,8 miljoen; die was dus geheel en al overbodig. Welk gemeenteraadslid had dat in de gaten en maakte er meteen werk van dat dat geld linea recta terugging naar de belastingbetalers?
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2009 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 12,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van "slechts" € 11,0 miljoen. (Er waren verliezen van € 13,1 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld!)
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 12 november 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 december 2011. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van € 2,3 miljoen belastinggeld opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 21 november 2012. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 4,5 miljoen. Er waren alweer verliezen, nu van € 4,3 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten Alweer, weg belastinggeld! Meer dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2012 van € 3,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 2 oktober 2013.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente slechts € 0,8 miljoen over. Waar zijn de niet gemelde € 1,6 miljoen gebleven?
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,6 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 2,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! En wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 2,7 miljoen. (Het overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdwerk) van € 2,5 miljoen ging dus totaal op aan andere activiteiten dan waarvoor het bedoeld was!) Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 14 november 2016. Geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,8 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Loon op Zand dd. 14 november 2016
- Brief aan gemeenteraad van Loon op Zand dd. 2 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Loon op Zand dd. 21 november 2012
- Brief aan gemeenteraad van Loon op Zand dd. 2 december 2011
- Brief aan gemeenteraad van Loon op Zand dd. 12 november 2010
Terug > begin