Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Lopik

Ook de jaarrekeningen van gemeente Lopik, ht verantwoordingsdocument van het gemeentebestuur over de ontvangen en bestede belastinggelden, zijn misleidend over de opbrengsten en de kosten en het saldo daarvan en over de financile positie van de gemeente. Ook de jaarrekeningen van gemeente Lopik hebben dus alleen maar nut in de open haard.
Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over de periode 2004-2005 voorkomen of er € 0,9 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid was er nadelig saldo van € 1,6 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad, de vertegenwoordiging van de Lopikse belastingbetalers, met zijn brief van 19 maart 2007 voor deze misleiding. De gemeenteraad reageerde met de mededeling hier geen prijs op te stellen.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in 2007 van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,6 miljoen over. Dit keer moest blijkbaar met geknoei in de cijfers gemaskeerd worden dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 1,6 miljoen totaal overbodig was.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 17 juli 2008. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,0 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 1,8 miljoen opgegaan?
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,6 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 0,4 miljoen over.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,6 miljoen. Waar zijn de ontbrekende € 2,2 miljoen belastinggeld aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 26 februari 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,4 miljoen.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig resultaat van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 4 december 2014. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen. Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 1,6 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Wat was er nog meer aan de hand dat we niet hoefden te weten?
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 0,4 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 januari 2017. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 3,2 miljoen. Opeens bleken jarenlang in de balans gepresenteerde verplichtingen (i.c. voorzieningen) van € 3,1 miljoen ten onrechte als zodanig gepresenteerd te zijn. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in 2016 € 2,5 miljoen.)
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,2 miljoen.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Lopik dd. 23 januari 2017
- Brief aan gemeenteraad van Lopik dd. 4 december 2014
- Brief aan gemeenteraad van Lopik dd. 26 februari 2013
- Brief aan gemeenteraad van Lopik dd. 17 juli 2008
- Brief van gemeenteraad van Lopik dd. 26 april 2007
- Brief aan gemeenteraad van Lopik dd. 19 maart 2007
Terug > begin