Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Maarssen

Ook de jaarrekeningen van gemeente Maarssen kloppen niet. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.
Leo Verhoef waarschuwde er al voor in 2001. De gemeenteraad reageerde niet. Dus waren ook de jaarrekeningen 2004 en 2005 goed fout. Dat is niet zonder gevaar. Volgens de jaarrekening 2005 was er een voordelig saldo van baten en lasten van € 1,2 miljoen. Dus besloot de gemeenteraad dat ze nog een heleboel geld extra konden uitgeven. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,0 miljoen. Met de extra uitgaven waartoe op grond van de valse informatie was besloten, wordt  het tekort dus nog groter. Dat krijg je als je de waarschuwingen van Leo Verhoef in de wind slaat.
Leo Verhoef waarschuwde met zijn brief van 21 september 2006 opnieuw. Het college van b&w liet daarop met zijn brief van 8 december 2006 weten met de opmerkingen van Leo Verhoef rekening te zullen houden bij het opmaken van de jaarrekening 2006. De gemeenteraad liet niets van zich horen.
Dus was ook de jaarrekening 2006 weer misleidend: er was niet een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen, wat het gemeentebestuur doet voorkomen, maar een nadelig saldo van € 7,5 miljoen. Waar zijn de niet verantwoorde € 10 miljoen gebleven?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 september 2007. Die reageerde totaal niet.
Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 3,0 miljoen over.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 juli 2008. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers".
Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,7 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 11 februari 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 5,1 miljoen. Wat mochten we nu niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 oktober 2010. Geen reactie, geen interesse, immers "totaal onbelangrijk".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,0 miljoen.
Al met al: over de periode 2004-2010 deed het gemeentebestuur het voorkomen of er € 4,5 miljoen was overgehouden. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 23,7 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 28,2 miljoen opgegaan? Wat mochten we niet weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad (inmiddels van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht) opnieuw met zijn brief van 12 september 2011. Die reageerde niet.

(gemeente m.i.v. 2011 opgegaan in nieuwe gemeente Stichtse Vecht)

Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Stichtse Vecht dd. 12 september 2011
- Brief aan gemeenteraad van Maarssen dd. 5 oktober 2010
- Brief aan gemeenteraad van Maarssen dd. 11 februari 2010
- Brief aan gemeenteraad van Maarssen dd. 18 juli 2008
- Brief aan gemeenteraad van Maarssen dd. 13 september 2007
Brief van college van b&w van Maarssen dd. 8 december 2006
- Brief aan gemeenteraad van Maarssen dd. 21 september 2006
- Brief aan gemeenteraad van Maarssen dd. 21 november 2001
Terug > begin